Logo Universiteit Leiden.

nl en

Alumnitafels cluster Veiligheid

Alumnitafels zijn terugkerende netwerkbijeenkomsten voor alumni die een opleiding bij het Cluster Veiligheid van het Centre for Professional Learning (CPL) hebben gevolgd.

Alumni gaan aan de slag met een actuele casus uit hun werkveld. Met de fellows van het CPL verdiepen zij zich in de dilemma’s en uitdagingen die deze casus voor hun dagelijks werk met zich meebrengt en reflecteren zij op hun eigen rol en functioneren en verschillende (gezamenlijke) handelingsperspectieven. Na afloop is er tijdens een diner ruimte om na te praten en nieuwe verbindingen aan te gaan.

Hoe ziet een alumnitafel eruit?

 1. Presentatie actuele casus
 2. Korte verkenning casus door praktijkdeskundige en/of onderzoeker
 3. Samen met elkaar en een van de fellows van het CPL gaan deelnemers in gesprek over de casus en de dilemma’s die zij daarin zien. Daarbij verkennen zij verschillende handelingsperspectieven.
 4. In een plenaire terugkoppeling kijken deelnemers met fellows en experts terug op wat de verdiepingslag hen heeft opgeleverd.
 5. Aansluitend is er tijdens een diner ruimte om na te praten en nieuwe verbindingen te maken.  
   

Alumnitafels worden een paar keer per jaar georganiseerd en vinden plaats op één van de locaties van Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs in het centrum van Den Haag.

Save the Date!

Deze alumnitafel voor oud-deelnemers aan onze leergangen vindt plaats op donderdag 16 december 15:30-18:00 op de Universiteit Leiden, Campus Den Haag (Schouwburgstraat 2). Meer info volgt spoedig via onze website. 

Lijkt het je interessant om deel te nemen? Schrijf je alvast in via de ‘’houd mij op de hoogte’’ button!

Datum: donderdag 16 december 15:30-18:00
Kosten: EUR 65,-

De afgelopen periode zijn er rapporten verschenen waarin kritisch wordt gekeken naar de rol van overheidsorganisaties in het vergaren, verwerken en delen van informatie van burgers. 

Uit één van deze rapporten blijkt dat gemeenten online monitoren voor de openbare orde en veiligheid, maar dat zij daarmee soms over de grenzen van hun wettelijke bevoegdheden treden. Aan de andere kant concludeerde de Inspectie van Justitie en Veiligheid over de tramaanslag in Utrecht dat organisaties juist te terughoudend waren met informatie-uitwisseling waardoor een volledig informatiebeeld in de directe nasleep ontbrak. 

Over welke informatie kunnen overheidsorganisaties beschikken en welke informatie hebben ze nodig om uitvoering te geven aan hun taken? Wat mogen zij wel en niet doen?

Tijdens deze alumnitafel verkennen deelnemers aan de hand van een interactieve casusbespreking hoe om te gaan met informatie. Zij worden uitgenodigd te reflecteren op de manier waarop hun eigen organisaties omgaan met informatie van burgers. Hierbij is bijzondere aandacht voor de vraag in hoeverre dit handelen in lijn is met principes als doelmatigheid, proportionaliteit en wetmatigheid. 

Deze alumnitafel voor oud-deelnemers aan onze leergangen vindt plaats op donderdag 10 februari 15:30-18:00 op de Universiteit Leiden, Campus Den Haag (Schouwburgstraat 2). 

 

Datum: donderdag 10 februari 15:30-18:00
Kosten: EUR 65,-

Voor vragen kunt u mailen naar learning@fgga.leidenuniv.nl.

U volgt of heeft een opleiding gevolgd bij het Cluster Veiligheid van het Centre for Professional Learning (CPL).

Per alumnitafel is er plaats voor 30 personen.

 

Na afloop van deze sessie:

 • bent u op de hoogte van actuele dilemma’s binnen een specifiek onderwerp in een veiligheidslandschap dat continu verandert.
 • weet u welke (nieuwe) partijen uit het werkveld relevant zijn rondom dit onderwerp en worden handvaten geboden om samenwerking met deze partijen te verbeteren.
 • heeft u uw netwerk verbreed door in contact te komen met andere alumni van onze veiligheidsopleidingen
 • ontvangt u informatie over de leergangen die het CPL aanbiedt en komt u meer te weten over doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden.

Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de leergang kunt u contact opnemen met programmaleider Mr. Hans Dekker.
E: h.c.dekker@fgga.leidenuniv.nl of T: 070 800 9549

Voor algemene vragen over de leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning 
T: 070 800 9504

Deze website maakt gebruik van cookies.