Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

In het veld van terrorisme en contraterrorisme zijn verschillende organisaties actief die vanuit hun eigen rol en doelen naar vraagstukken kijken. Juist in samenhang met elkaar wordt een aanpak effectief. Een correcte duiding van informatie en het effectieve uitwisselen van informatie is erg belangrijk.

In deze leergang ga je op zoek naar de verbindingen en grenzen in informatiedeling en samenwerking. Je krijgt een overzicht van rollen, culturen, bevoegdheden en belangen van verschillende organisaties en gaat in op vragen als: hoe raken bepaalde interventies en maatregelen anderen? En op welke manier passen deze in het grotere veiligheidsdoel dat er gezamenlijk is?

Werkwijze
In een groep van maximaal 15 deelnemers behandel je twee cases waarbij je vanuit verschillende rollen een gezamenlijke opdracht vervult. Je behandelt de cases vanuit het perspectief van een andere dan die van de organisatie waar je werkt. Tussendoor reflecteer je met andere deelnemers op gemaakte keuzes. Experts uit het veld en de wetenschap geven je een update over de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Zij duiden en verdiepen de context van de behandelde cases en dagen je uit de consequenties van de keuzes die je hebt gemaakt te doordenken.

De cases waarmee je aan de slag gaat, staan in het teken van:

 • Radicalisering    (Module 1)
 • Netwerkaanpak  (Module 2)

De eerste twee dagen schuif je aan bij een casusoverleg. De derde en vierde dag verschuift de aandacht van het individu naar het netwerk en denk je na over mogelijke interventies daarin. Je leert van elkaars kennis en ervaring en komt tot beter begrip van elkaars posities.

Vragen die onder andere aan bod komen, zijn:  

 • Hoe vervul je een regierol als je niet alle informatie hebt?
 • Hoe past jouw organisatiebelang binnen het veiligheidsbelang?
 • Met welke informatie help je iemand verder?
 • Hoe opereert een netwerk?
 • Hoe effectief is een netwerk aanpak en hoe plaats je die binnen een juridisch kader?

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de leergang is er een intake gesprek met de programmaleider. Tijdens dit gesprek breng je persoonlijke leerdoelen in kaart en bespreek je expertise en vraagstukken.

Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker vertelt over de verdiepingsleergang

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Startdatum voorjaar 2024

 • donderdag 13 juni 2024
 • vrijdag 14 juni 2024
 • donderdag 20 juni 2024
 • vrijdag 21 juni 2024

Kosten: € 2.795,-  

Locatie: Centrum Den Haag.

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • Je houd je in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme;
 • Je werkt daarin samen andere organisaties en bent op zoek naar manieren om in je werk op een effectieve manier verbindingen te leggen als het gaat en informatiedeling;
 • Je werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), het OM of landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
 • Je functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na afloop van de leergang:

 • Kun je de verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties die in het CT-veld actief zijn, onderscheiden;
 • kun je de mogelijkheden en onmogelijkheden van multidisciplinair samenwerken en informatiedeling tussen die organisaties  onderscheiden;
 • heb je nagedacht over manieren om die samenwerking waar mogelijk verder te verbeteren;
 • heb je gereflecteerd op de eigen rol die jij daarin hebt;
 • ben je op de hoogte van de actuele (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van radicalisering en netwerkaanpak;
 • heb je een breder netwerk opgebouwd.

Verbonden aan deze opleiding zijn onder andere:
 

Prof.dr. Edwin Bakker van het ISGA van de Universiteit Leiden (Institute of Security and Global Affairs)

- Het hoofd contraterrorisme van de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Voor vragen over deze leergang kun je contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang word je uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijf je aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.