Logo Universiteit Leiden.

nl en

Verdiepingsleergang Terrorisme, Recht en Veiligheid

In het veld van terrorisme en contraterrorisme zijn verschillende organisaties actief die ieder vanuit hun eigen rol en doelen naar vraagstukken kijken. Juist in samenhang met elkaar wordt hun aanpak effectief. Een correcte duiding van informatie en een effectieve uitwisseling van deze informatie is daarom zeer belangrijk.

In deze leergang gaat u op zoek naar de verbindingen en grenzen in informatiedeling en samenwerking. U krijgt een overzicht van rollen, culturen, bevoegdheden en belangen van verschillende organisaties en gaat in op vragen als: hoe raken bepaalde interventies en maatregelen anderen? En op welke manier passen deze in het grotere veiligheidsdoel dat u gezamenlijk heeft?

Werkwijze
In een groep van maximaal 15 deelnemers behandelt u twee cases waarbij u vanuit verschillende rollen een gezamenlijke opdracht vervult. U behandelt de cases vanuit het perspectief van een andere dan u eigen organisatie. Tussendoor reflecteert u met andere deelnemers op gemaakte keuzes. Experts uit het veld en de wetenschap geven u een update over de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Zij duiden en verdiepen de context van de door u behandelde cases en dagen u uit de consequenties van uw keuzes te doordenken.

De cases waarmee u aan de slag gaat, staan in het teken van:

 • Radicalisering    (Module 1)
 • Netwerkaanpak  (Module 2)

De eerste twee dagen schuift u aan bij een casusoverleg. De derde en vierde dag verschuift de aandacht van individu naar netwerk en denkt u na over mogelijke interventies daarin. U leert van elkaars kennis en ervaring en komt tot beter begrip van elkaars posities.

Vragen die onder andere aan bod komen, zijn:  

 • Hoe vervult u een regierol terwijl u niet over alle informatie beschikt?
 • Hoe past uw organisatiebelang binnen het veiligheidsbelang?
 • Met welke informatie helpt u een ander vooruit?
 • Hoe opereert een netwerk?
 • Hoe effectief is een netwerk aanpak?
 • En hoe plaatst u die binnen een juridisch kader?

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de leergang vindt er een intake gesprek plaats met de programmaleider. Tijdens dit gesprek brengt u samen met de programmaleider uw persoonlijke leerdoelen in kaart en bespreekt u welke expertise en vraagstukken u meebrengt.

Hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker vertelt over de verdiepingsleergang

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Werk jij als jeugdprofessional of krijg je in je werkzaamheden met kinderen of jongeren te maken? Sinds deze zomer zijn twee cursussen van het CPL geaccrediteerd als scholing binnen Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Het gaat om de volgende twee programma’s:

- Cursus Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (te behalen SKJ studiepunten: 27.50)
- Verdiepingscursus Terrorisme, Recht en Veiligheid (te behalen SKJ studiepunten: 32,25)

Meer informatie over deze scholing is ook te vinden via de SKJ scholingsagenda.

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

 • U houdt u in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme;
 • u werkt daarin samen andere organisaties en bent op zoek naar manieren om in uw werk op een effectieve manier verbindingen te leggen als het gaat en informatiedeling;
 • u werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), het OM of landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
 • u functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na afloop van de leergang:

 • Kunt u de verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties die in het CT veld actief zijn, onderscheiden;
 • kunt de mogelijkheden en onmogelijkheden van multidisciplinair samenwerken en informatiedeling tussen die organisaties  onderscheiden;
 • heeft u nagedacht over manieren om die samenwerking waar mogelijk verder te verbeteren;
 • heeft u gereflecteerd op u eigen rol daarin;
 • bent u op de hoogte van de actuele (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van radicalisering en netwerkaanpak;
 • heeft u uw netwerk verder uitgebreid.

Een greep uit de diverse docenten die verbonden zijn aan deze opleiding

Prof.dr. Edwin Bakker
Organisatie: Institute of Security and Global Affairs, Faculteit Governance and Global Affairs
Functie: Directeur; hoogleraar op deze thema's

Organisatie: Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Functie: Hoofd Contraterrorisme

Leergang Diversiteit & Inclusie

Ben je op zoek naar evidence-based methodes om de diversiteit en inclusie binnen jouw organisatie te verbeteren? Vraag je je af wat de begrippen diversiteit en inclusie precies inhouden en hoe je ze in praktijk kunt brengen?

Diversiteit en Inclusie

Onderzoek laat zien dat diversiteit en inclusie belangrijke morele en strategische waarden zijn die ervoor zorgen dat organisaties beter functioneren.

Diversiteit: gaat over alle zichtbare en onzichtbare kenmerken waarin mensen van elkaar verschillen. Zichtbare kenmerken zijn bijvoorbeeld huidskleur, leeftijd en lichamelijke beperking. Voorbeelden van onzichtbare kenmerken zijn normen, waarden, overtuigingen en werkstijlen.

Inclusie: is een situatie waarin mensen met diverse achtergronden zich psychologisch veilig voelen. Deze veiligheid ontstaat uit de ervaring dat ze erbij horen, dat hun stem wordt gehoord en gerespecteerd en dat ze weten hoe ze succesvol kunnen zijn.

 Tijdens deze cursus krijg je inzicht in de essentie en de praktijk van D&I.

De vragen die we in deze cursus zullen onderzoekenDoelgroepProgrammaContact

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Data voorjaar 2023:

 • Donderdag 15 juni 
 • Vrijdag 16 juni 
 • Donderdag 29 juni 
 • Vrijdag 30 juni 

Kosten: € 2.600,-  

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

Voor vragen over deze leergang kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze leergang/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.