Logo Universiteit Leiden.

nl en

Training ‘Rechts-extremisme’

Ontwikkelingen in Nederland en buitenland

In de afgelopen jaren is er een grotere manifestatie te zien van extreemrechtse denkbeelden en incidenten in Nederland. Waar het gedachtegoed decennialang gekenmerkt werd door een neonazistisch, fascistisch en antisemitisch gedachtegoed, lijkt de dynamiek en het geheel van verschijningsvormen hiervan de afgelopen jaren te veranderen.

In de training ‘Rechts-extremisme’ wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom rechts-extremisme in de afgelopen decennia en wordt ingegaan op de (gewelds)dreiging die hiervan uitgaat. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van casussen aan de slag met vragen omtrent herkennen en duiden van signalen van rechts-extremisme, de dilemma’s en uitdagingen en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies.

De cursus is opgebouwd uit twee delen en beslaat in totaal drie cursusdagen. Het eerste deel heeft een inleidend karakter en geeft een overzicht van de geschiedenis en ontwikkeling van rechts-extremisme in Nederland, de (gewelds)dreiging die hiervan uit kan gaan en de veranderende maatschappelijke en bestuurlijke omgang met extreemrechts. Ook worden de ontwikkelingen in Nederland in een vergelijkend perspectief geplaatst: wat zijn de Europese en internationale ontwikkelingen? Hoe verschillen die van Nederland? En hoe gaat de media om met rechts-extremistisch gedachtegoed?

In het tweede deel van de cursus gaan de deelnemers actief aan de slag met verschillende case studies rondom rechts-extremisme. Zij behandelen casuïstiek over (1)  nieuwe extreemrechtse groeperingen (2) lone actors en (3) invloeden van buitenlandse groeperingen in Nederland. Daarbij gaan zij in op vragen als: welke propaganda kom je tegen bij rechtsextremistische groepen? Hoe zit hun narratief in elkaar en welke symbolen en gebruiken horen daarbij? Welke dilemma’s en vragen kunnen worden onderscheiden in deze problematiek? Wat is het handelingsperspectief? Wanneer kunnen sluimerende, ongewenste, maar niet strafrechtelijke, gedragingen een bedreiging vormen voor onze democratische waarden? En wie is daarvan de probleemeigenaar?

Drie belangrijke punten staan tijdens deze cases steeds centraal:

1. Wat zijn signalen van rechts-extremisme en hoe kan je die herkennen?
2. Hoe kan je deze signalen duiden?
3. Het verkennen van handelingsperspectief.

Experts uit het veld en de wetenschap duiden en verdiepen de context van de behandelde cases en dagen de deelnemers uit de consequenties van hun keuzes te doordenken.

De training richt zich op de volgende doelgroep:

  • U houdt u in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme;
  • U werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), het OM of landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
  • U wilt meer weten over het vraagstuk rechts-extremisme.
  • U functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

Na afloop van de training:

• Heeft u uw kennis en inzicht in het fenomeen rechts-extremisme en de ontwikkeling daarvan in Nederland;
• Kunt verschillende verschijningsvormen van rechts-extremisme in Nederland herkennen en duiden;  
• Kunt u dit plaatsen in Europees en internationaal perspectief;
• Kunt u signalen, narratieven en symboliek van verschillende rechts-extremistische groeperingen in Nederland herkennen en duiden;
• Kunt u de dynamiek van de context waarbinnen rechtsextremisme zich in Nederland afspeelt duiden;
• Heeft u de mogelijkheden om uw handelingsperspectief te vergroten verkend;
• Heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid.

Data

De training bestaat uit drie dagen, en wordt gegeven op:

  • 2, 3 en 4 december

Kosten

Kosten: €1500

Vragen? Neem contact op met de programmaleider.

Voor algemene vragen over de leergang kan je contact opnemen met het Centre for Professional Learning

E: learning@fgga.leidenuniv.nl

Met specifieke vragen over de inhoud en doelgroep van de leergang kan je contact opnemen met mr. Hans Dekker, programmaleider namens het CPL.

E: h.c.dekker@fgga.leidenuniv.nl

T: 070 800 9549

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie