Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus Ontwikkelingen rondom Rechts-Extremisme

Ontwikkelingen in Nederland en buitenland

In de afgelopen jaren is er een grotere manifestatie te zien van extreemrechtse denkbeelden en incidenten in West-Europa. Waar het gedachtegoed decennialang gekenmerkt werd door een neonazistisch, fascistisch en antisemitisch gedachtegoed, lijkt de dynamiek en het geheel van verschijningsvormen hiervan de afgelopen jaren te veranderen.

In de cursus ‘ontwikkelingen rondom rechts-extremisme ’ wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen rondom rechts-extremisme in de afgelopen decennia en wordt ingegaan op de (gewelds)dreiging die hiervan uitgaat. Gedurende de cursus gaan deelnemers aan de hand van casussen aan de slag met het in kaart brengen van risico’s en dreigingen die er van de ontwikkelingen rondom rechts-extremisme uitgaan en de dilemma’s en uitdagingen die daaraan verbonden zijn en gaan zij met experts en elkaar in gesprek over de effectiviteit van hun mogelijke interventies.

Tijdens het programma gaan deelnemers samen met wetenschappers en praktijkdeskundigen aan de slag met het in kaart brengen van de risico’s en dreigingen die er van de ontwikkelingen rondom rechtsextremisme uitgaan. Zij leren nieuwe manifestaties van rechtsextremisme zowel in de Nederlandse situatie als in de internationale, digitale context, herkennen en duiden. Ook krijgen ze inzicht in hoe in het verleden politiek, bestuur en maatschappij zijn omgegaan met rechtsextremisme, wat daarvan de lessen zijn voor nu en welke handelingsperspectieven er bestaan. Deelnemers brengen daarbij ook eigen ervaringen en dilemma’s in.

De opbouw van het programma biedt deelnemers ruimte voor het inbrengen van eigen casuïstiek en vragen en discussies daaromtrent. De thema’s die het programma behandelt zijn onder andere: definities en informatiebronnen wetenschappelijk onderzoek en de gebrekkigheid daarvan, verschillende soorten dreigingen (bijv. geweld, polarisatie, aantasting democratische waarden), historisch perspectief en dynamiek verschillende arena’s (politiek, juridisch, publiek, straat), nieuwe manifestaties (ideologie, narratief, speerpunten), internationale vertakkingen, digitale dimensies.

De cursus richt zich op de volgende doelgroep:

 • Je houdt je in het dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, radicalisering en/of extremisme;
 • Je werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NCTV, AIVD, Defensie of gemeenten), het OM of landelijke of regionale eenheden van de nationale politie;
 • Je wilt meer weten over het vraagstuk rechts-extremisme.
 • Je functioneert op HBO of WO niveau en beschikt over relevante werkervaring.

 

Na afloop van de cursus:

 • Heb je kennis en inzicht in het fenomeen rechts-extremisme en de ontwikkeling daarvan;
 • Kun je verschillende verschijningsvormen van rechts-extremisme herkennen en duiden;  
 • Kun je dit plaatsen in Europees en internationaal perspectief;
 • Kun je ideologie, narratieven en symboliek waarop verschillende groepen en personen binnen de rechts-extremistische beweging zich beroepen, herkennen en duiden;

Data voorjaar 2024:

 • woensdag 26 juni
 • donderdag 27 juni 
 • vrijdag 28 juni

Data najaar 2024:

 • woensdag 11 december 
 • donderdag 12 december 
 • vrijdag 13 december 

Kosten: € 1995,-  

Locatie: Universiteit Leiden, Den Haag.

Voor vragen over deze cursus kun je contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze training/onze leergangen word je uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijf je aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.