Logo Universiteit Leiden.

nl en

Workshops

Iedere deelnemer kan zich inschrijven voor 1 of meer workshops. Lees hieronder meer informatie over de inhoud van de workshops.

1 december 9.30-12.00 uur

Welk beeld geven onderzoeken naar huiselijk geweld tijdens de coronacrisis? Een onderzoeker neemt deelnemers mee in de ontwikkeling van de cijfers rondom huiselijk geweld in de afgelopen periode. Wat valt op en hoe zijn de cijfers te verklaren? Hoe is het kijken naar risicofactoren veranderd? Welke nieuwe risicofactoren zijn er ontstaan door langdurig isolement? En wat zijn de gevolgen van het niet kunnen anticiperen op signalen van gezinnen die zowel binnen als buiten het zicht van zorg -en veiligheidsactoren zijn gebleven? Deelnemers gaan aan de slag met een casus waarbij zij ondervinden wat symptomen en valkuilen zijn als het gaat om vroeg signalering.

Prof. dr. Janine Janssen over huiselijk geweld in corona-tijd

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

3 december 9.30-12.00 uur

Hoe kun je professionals (in crisistijd) in staat stellen om maatwerk te leveren bij vraagstukken die een multidisciplinaire aanpak vragen? Een integrale aanpak vraagt om een gedeelde visie en het afstemmen van gezamenlijke interventies. Maar hoe passen organisatiebelangen in het grotere belang van de aanpak? Met welke informatie help je een ander vooruit? En tegen welke grenzen loop je aan bij het delen daarvan? Begrip voor elkaars rol, doelen, cultuur en belangen is daarbij bepalend voor een succesvolle samenwerking. Deelnemers gaan aan de slag met een casus waarbij zij ingaan op de dilemma’s en kansen bij het creëren van een gezamenlijke aanpak op een specifiek veiligheid-en zorgthema in crisistijd. 

4 december 9.30-12.00 uur

Een gemeenschappelijk operationeel beeld is nodig om een crisis beter te kunnen coördineren met betrokken actoren. In de praktijk kunnen professionals informatie echter anders interpreteren en is het lastig om tot een gemeenschappelijk operationeel beeld te komen. Dit kan leiden tot een  verstoring van een succesvolle crisiscoördinatie. Welke factoren maken het moeilijk voor professionals om tot collectieve sense making uit informatie te komen? Deelnemers gaan aan de hand van een casus aan de slag met een aantal vragen en dilemma’s rondom de coronacrisis. Hoe ga je om met een veranderende en beperkte informatiepositie, wat is de invloed van ‘frames’ in tijden van crisis en hoe kunnen deze in de tijd veranderen? 

Deze website maakt gebruik van cookies.