Logo Universiteit Leiden.

nl en

Sprekers

Sprekers

Frans Heeres is Portefeuillehouder Gebiedsgebonden Politiezorg van de Nationale Politie.

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd.

Jelle Janssens (1981) is criminoloog (2005), heeft een masteropleiding gedaan in Public Management (2006) en een Ph.D. in Criminologie (2013). Hij is onderzoeker bij de Department of Criminology, Criminal Law and Social Law bij de Faculty of Law (Universiteit van Gent) en is lid van het Institute of International Research on Criminal Policy (IRCP). Zijn onderzoekinteresses richten zich op handhaving in post-conflict omgevingen, (internationaal) anti-misdaad beleid en rechtshandhaving, georganiseerde misdaad, community policing en meerdere politietaken (plural policing).

Prof. dr. Jelle Janssens zal de workshop Ketensamenwerking verzorgen.

Marleen Easton is sociologe en behaalde haar doctoraat over 'De Demilitarisering van de Belgische Rijkswacht' in 2000 aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2007 is ze directeur van de onderzoeksgroep 'Governing & Policing Security' dat onderzoek initieert over publiek management en governance op het beleidsdomein veiligheid. Onderzoekslijnen zijn (1) de gewijzigde aard van de uitdagingen op het veiligheidsdomein en de actoren op dit domein, (2) de vervagende grenzen tussen deze actoren en hun macht op het niveau van beleid en operaties, (3) de implementatie van het veiligheidsbeleid en de implicaties ervan voor veiligheidsactoren, hun partners en de burger. Sinds 2007 superviseerde Easton 30 onderzoeken en meer dan 30 onderzoekers. Zij is bovendien lid van de RvB van het Centre for Policing & Security (www.policingandsecurity.be) en voorzitter van het Innovatiecentrum voor Veiligheid (www.innos-centre.be).

Prof.dr. Marleen Easton is de keynote speaker.

Edwin Bakker is hoogleraar Terrorisme en Contraterrorisme aan het Institute of Security and Global Affairs in Den Haag. Zijn onderzoeksonderwerpen zijn radicalisering en jihadistisch terrorisme in het algemeen en profielen van (jihadistische) terroristen in het bijzonder. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op het omgaan met (angst voor) terrorisme en beleidsimplicaties op dit terrein. Lees verder. 

Prof.dr. Edwin Bakker is de dagvoorzitter tijdens het seminar.

Jeroen Wolbers is Assistant Professor of Crisis Governance bij het Institute for Security and Global Affairs, Universiteit Leiden. Hij is verbonden aan het Crisis Research Center (CRC), welke is opgericht in 1989, waarmee het een van de oudste crisisonderzoekscentra in Europa is. Zijn expertise ligt in organiseren onder druk, waarbij hij gespecialiseerd is in coördinatie, betekenisgeving en besluitvorming, met speciale focus op crisismanagement. Zijn werk is gepubliceerd in vooraanstaande organisatiewetenschappelijke en crisismanagement tijdschriften. Lees verder.

Dr. Jeroen Wolbers zal de workshop Sense Making verzorgen.

Prof. dr. Janine Janssen is lector Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties bij Avans Hogeschool. Daarnaast werkt ze als hoofd onderzoek bij het Landelijk Expertise Centrum Eergerelateerd Geweld van de Nationale Politie en is zij bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan de Open Universiteit. Lees meer.

Janine Janssen zal de workshop Huiselijk geweld in corona-tijd geven.

Jeroen Feelders zal de workshop Huiselijk geweld in corona-tijd geven.

Pauline is universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs. Ze behaalde haar doctoraat in de Criminologie door het bestuderen van voorwaardelijke straffen in Nederland. Sindsdien is haar focus verbreed door onderzoek te doen naar criminaliteit en slachtofferschap van zware misdrijven. Haar onderzoeksinteresses omvatten ernstige geweldsmisdrijven, de zogenaamde victim-offender overlap, gerechtelijke ervaringen en straftoemeting. Lees meer.

Dr. Pauline Aarten zal de workshop Huiselijk geweld in corona-tijd geven.

Deze website maakt gebruik van cookies.