Logo Universiteit Leiden.

nl en

Sprekers

Sprekers

Jelle Janssens (1981) is criminoloog (2005), heeft een masteropleiding gedaan in Public Management (2006) en een Ph.D. in Criminologie (2013). Hij is onderzoeker bij de Department of Criminology, Criminal Law and Social Law bij de Faculty of Law (Universiteit van Gent) en is lid van het Institute of International Research on Criminal Policy (IRCP). Zijn onderzoekinteresses richten zich op handhaving in post-conflict omgevingen, (internationaal) anti-misdaad beleid en rechtshandhaving, georganiseerde misdaad, community policing en meerdere politietaken (plural policing).

Prof. dr. Jelle Janssens zal de workshop Ketensamenwerking verzorgen.

Marleen Easton is sociologe en behaalde haar doctoraat over 'De Demilitarisering van de Belgische Rijkswacht' in 2000 aan de Vrije Universiteit Brussel. Sinds 2007 is ze directeur van de onderzoeksgroep 'Governing & Policing Security' dat onderzoek initieert over publiek management en governance op het beleidsdomein veiligheid. Onderzoekslijnen zijn (1) de gewijzigde aard van de uitdagingen op het veiligheidsdomein en de actoren op dit domein, (2) de vervagende grenzen tussen deze actoren en hun macht op het niveau van beleid en operaties, (3) de implementatie van het veiligheidsbeleid en de implicaties ervan voor veiligheidsactoren, hun partners en de burger. Sinds 2007 superviseerde Easton 30 onderzoeken en meer dan 30 onderzoekers. Zij is bovendien lid van de RvB van het Centre for Policing & Security (www.policingandsecurity.be) en voorzitter van het Innovatiecentrum voor Veiligheid (www.innos-centre.be).

Prof.dr. Marleen Easton zal de workshop Ketensamenwerking verzorgen.

Prof. mr. dr. E.R. (Erwin) Muller (1965) is decaan van de Faculteit Governance and Global Affairs en bestuurder van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en hoogleraar Veiligheid en Recht aan dezelfde universiteit. Hij heeft naast zijn bestuurlijke activiteiten veel wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek gedaan en universitair en toegepast onderwijs verzorgd.

Prof.mr.dr. Erwin Muller zal tijdens het seminar het welkomstwoord geven.

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft Liesbeth Huyzer per 1 juni 2020 aangewezen tot plaatsvervangend korpschef van de Politie. Mr. E.G.M. (Liesbeth) Huyzer is sinds 2017 lid van de korpsleiding. Daarvoor was zij onder meer hoofd Professionalisering en Opsporing bij de korpsleiding van Amsterdam-Amstelland, Kwartiermaker en later als politiechef van de Eenheid Noord-Holland, en plaatsvervangend directeur Politie bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Liesbeth Huyzer heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Groningen.

Mr. Liesbeth Huyzer zal tijdens het seminar het welkomstwoord geven.

Deze pagina wordt de komende tijd geüpdatet met meerdere sprekers.

Deze website maakt gebruik van cookies.