Logo Universiteit Leiden.

nl en

Thema

Het thema van het seminar is handelen van veiligheidsactoren tijdens de coronacrisis. Dit thema wordt belicht aan de hand van de volgende vragen:

Met welke veranderingen hebben veiligheidsactoren te maken gekregen? Welke knelpunten in de samenwerking tussen veiligheidspartners zijn de afgelopen periode uitvergroot? Welke gezichtspunten zijn veranderd? Wat zijn de lessons-learned en hoe kunnen deze lessen bijdragen aan verdere vak-ontwikkeling binnen de veiligheidsketen?

Tijdens workshops krijgen deelnemers uitdagingen uit eigen werkpraktijk en die van hun ketenpartners voorgelegd en worden uitgenodigd om daar met elkaar op te reflecteren. De onderwerpen van de workshops zijn: ketensamenwerking in crisistijd, sensemaking in crisistijd en de aanpak van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis.

De doelgroep bestaat uit professionals die actief zijn op het gebied van veiligheid of daar onderzoek naar doen. Het gaat daarbij om medewerkers van de Politie en ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie (OM), de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), gemeenten, ministeries, Reclassering, Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en andere relevante partijen.  De achtergronden van de deelnemers kunnen variëren van strategisch tot tactisch en operationeel.

Deze website maakt gebruik van cookies.