Logo Universiteit Leiden.

nl en

Political American History

Soms lijkt het in Nederland alsof Amerika zowat om de hoek ligt. Wij kijken Amerikaanse films en series op Netflix, luisteren naar Amerikaanse muziek op Spotify en dragen vaak Amerikaanse merkkleding als Nike en Levi’s. Ook de internationale politiek wordt al decennialang gedomineerd door de VS.

Toch zijn er ook  grote verschillen tussen Europa en de VS en zien wij het binnendringen van de Amerikaanse cultuur even vaak als een bedreiging. Niet voor niks is anti-Amerikanisme een breed gedeeld begrip in Europa. Een dergelijk begrip kennen wij niet voor andere landen of culturen, niet omdat wij daar minder van verschillen, maar juist omdat die zo ver van ons af staan dat zij geen bedreiging vormen voor de eigen identiteit.

Spiegelpaleis Amerika

Europeanen, zeker hoger opgeleiden, zien in Amerika graag een ideaalbeeld van een vrije en tolerante democratie. De verkiezing van Donald Trump kwam voor velen dan ook als een grote schok. Toch past Trump wel degelijk binnen de Amerikaanse geschiedenis. Hij vertegenwoordigt een kant van de Amerikaanse en cultuur die altijd van grote invloed is geweest op de samenleving en de politiek, maar die in Europa vaak genegeerd en bijna nooit begrepen wordt.  Wij denken graag  dat w  de Amerikaanse samenleving net zo goed kennen als die  van ons, omdat de  dominante cultuur van Amerika is die van de Europese immigranten geweest. Maar de nauwe verwevenheid - en het gebrek aan een fundamentele taalbarrière - verhullen de grote verschillen tussen de continenten.In dit programma, zullen wij aan de hand van een aantal centrale thema’s – waaronder migratie, economische ongelijkheid, ras en identiteit, staatsinrichting, criminaliteit en rechtspraak – onderzoeken welke  overeenkomsten, maar vooral ook welke verschillen er tussen Europa en de VS bestaan. Aan het eind van het programma zullen we terugkomen op de actualiteit en proberen een antwoord te formuleren op de vraag hoe het  zover heeft kunnen komen dat iemand als Trump zetelt in het Witte Huis en wat dit mogelijk betekent voor de toekomst.

In dit programma, zullen wij aan de hand van een aantal centrale thema’s - waaronder migratie, economische ongelijkheid, ras en identiteit, staatsinrichting, criminaliteit en rechtspraak, - onderzoeken welke  overeenkomsten, maar vooral ook welke verschillen er tussen Europa en de VS zijn. De nadruk zal daarbij liggen op de politieke geschiedenis en staatsinrichting, maar ook sociale en culturele aspecten zullen ruimschoots aan bod komen. Het programma wordt afgesloten met een bezoek aan de Amerikaanse ambassade in den Haag.

Globale indeling van de colleges

De colleges vinden plaats op de volgende woensdagen: 16 januari, 23 januari, 30 januari, 6 februari, 13 februari, 13 maart, 20 maart, 27 maart.

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Dit programma staat voor 25 studielasturen.

Motivatiebrief
Voor toelating graag een korte (max. 300 woorden!) motivatiebrief toesturen in het Engels, waarin de kandidaat zijn/haar interesse in Amerikaanse geschiedenis toelicht en aan de hand van het programma een korte vraag (of vragen) formuleert (inclusief inhoudelijke toelichting), welke zij/hij in het college graag beantwoord zou zien.

  • NB: toelating geschiedt op basis van getoonde inhoudelijke interesse en kennis, dus graag geen verkapte cv in briefvorm.

Toelating
Studenten uit alle profielgebieden zijn welkom, mits zij geïnteresseerd zijn in politieke geschiedenis en actualiteit en in staat zijn om Engelse teksten (zoals eenvoudige academische artikelen en kwaliteitskranten) te lezen en begrijpen.

Aanmelden

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gesloten. Na de zomervakantie kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes van 2020.

Contactpersoon

Dr. M. L. De Vries

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie