Logo Universiteit Leiden.

nl en

Natuurkunde

De pc, onze mobiele telefoons, het internet, de MRI-scan – het zijn dingen die we dagelijks gebruiken. Hoewel een wereld zonder deze producten tegenwoordig onvoorstelbaar zou zijn, staan we er nauwelijks bij stil dat zonder de kwantummechanica deze technologie niet ontwikkeld had kunnen worden. De kwantummechanica is dus overal, ook al beseffen we dat niet altijd.

Kwantummechanica is overal

In deze cursus bekijken we de kwantummechanica vanuit verschillende gezichtspunten. We bespreken de experimenten in onze eigen laboratoria waarin de kwantummechanica heel zichtbaar wordt, aan de hand van bijvoorbeeld de elektronenmicroscoop en de scanning tunneling microscoop. Daarnaast komen natuurlijk de wiskundige vergelijkingen die het gedrag van golven en deeltjes bepalen aan bod en rekenen we met behulp van de Schrödinger-vergelijking uit welke kwantumeffecten we wel en niet mogen verwachten, zoals ‘tunneling’, ‘kwantisatie’ en ‘verstrengeling’. Ook zullen de cursisten zelf gereedschappen en meetinstrumenten, zoals soldeerbout en oscilloscoop, ter hand moeten nemen voor het bouwen en testen van een nanomotor.

Er is genoeg gelegenheid om van gedachten te wisselen over de filosofische consequenties van diverse interpretaties van de kwantummechanica en de open vragen die nog steeds onbeantwoord zijn, zoals bijvoorbeeld het meetprobleem in de kwantummechanica. De kwantummechanica blijkt veel dichterbij dan je misschien zou denken! 

Globale indeling van de colleges

Dinsdag 12 februari 
9:30 – 15:00 in zaal HL 414
15:00- 16:30 - Practicum zaal   DM2.09 ( Nieuwbouw) Bert Crama
18:00- 20:00  - Diner Augustinus

Dinsdag 19 februari 
14:00- 16:00    Practicum zaal    DM2.09 ( nieuwbouw) Bert Crama

Dinsdag 12 maart
14:00 – 17:00 De Sitterzaal

Dinsdag 19 maart
14:00- 17:00 HL 204

Dinsdag 26 maart
10:00 - 17:00: slotdag, start in HL 204

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Wanneer je deelneemt aan dit programma in Leiden bedraagt de door de school erkende studielast 25 uur. Het is mogelijk om een van de onderwerpen verder uit te diepen en een profielwerkstuk van te maken. Neem hiervoor contact op met een van de docenten van de opleiding Natuurkunde en met je eigen vakdocent.       

Motivatiebrief
Schrijf een brief van ongeveer 300 woorden, maximaal één A4-tje, waarin je iets over jezelf vertelt en uitlegt waarom jij graag aan dit programma zou willen deelnemen.  

Toelating
Tot het programma worden alleen leerlingen uit 5 en 6 vwo toegelaten. Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen deel mogen nemen aan het programma.

Aanmelden

De aanmeldingen voor het schooljaar 2018-2019 zijn gesloten. Na de zomervakantie kun je je weer aanmelden voor de PRE-Classes van 2020.

Contact

mw. Fran Ouwerkerk

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie