Logo Universiteit Leiden.

nl en

Natuurkunde

De pc, onze mobiele telefoons, het internet, de MRI-scan – het zijn dingen die we dagelijks gebruiken. Hoewel een wereld zonder deze producten tegenwoordig onvoorstelbaar zou zijn, staan we er nauwelijks bij stil dat zonder de kwantummechanica deze technologie niet ontwikkeld had kunnen worden. De kwantummechanica is dus overal, ook al beseffen we dat niet altijd.

Kwantummechanica is overal

In deze cursus bekijken we de kwantummechanica vanuit verschillende gezichtspunten. We bespreken de experimenten in onze eigen laboratoria waarin de kwantummechanica heel zichtbaar wordt, aan de hand van bijvoorbeeld de elektronenmicroscoop en de scanning tunneling microscoop. Daarnaast komen natuurlijk de wiskundige vergelijkingen die het gedrag van golven en deeltjes bepalen aan bod en rekenen we met behulp van de Schrödinger-vergelijking uit welke kwantumeffecten we wel en niet mogen verwachten, zoals ‘tunneling’, ‘kwantisatie’ en ‘verstrengeling’. Ook zullen de cursisten zelf gereedschappen en meetinstrumenten, zoals soldeerbout en oscilloscoop, ter hand moeten nemen voor het bouwen en testen van een nanomotor.

Er is genoeg gelegenheid om van gedachten te wisselen over de filosofische consequenties van diverse interpretaties van de kwantummechanica en de open vragen die nog steeds onbeantwoord zijn, zoals bijvoorbeeld het meetprobleem in de kwantummechanica. De kwantummechanica blijkt veel dichterbij dan je misschien zou denken! 

Globale indeling van de colleges


6 februari
9.00 - 13:00 -  zaal  Huygens Laboratorium zaal 211/21
14:00- 17:00 -  Gorleaus zaal 1  - Piëzo motor bouwen

13 februari
14:00 -17:00  - Gorleaus zaal 1 - Piëzo motor  bouwen

6 maart  
14:00 - 17:00 uur - Huygens Lab zaal 106/109

13 maart
14:00 – 17:00 uur - Huygens Lab  zaal 211/214

20 maart
10:00 - 11:00 - Huygens Lab zaal 211/214
11:10 – 15:00 – computer zaal  3de verdieping
11:10-15:00 – Practicum zaal 7de verdieping
15:00 – 17:00  Slot in Sitterzaal

 

SLU's, motivatiebrief, toelating

Studielasturen
Wanneer je deelneemt aan dit programma in Leiden bedraagt de door de school erkende studielast 25 uur. Het is mogelijk om een van de onderwerpen verder uit te diepen en een profielwerkstuk van te maken. Neem hiervoor contact op met een van de docenten van de opleiding Natuurkunde en met je eigen vakdocent.       

Motivatiebrief
Schrijf een brief van ongeveer 300 woorden, maximaal één A4-tje, waarin je iets over jezelf vertelt en uitlegt waarom jij graag aan dit programma zou willen deelnemen.  

Toelating
Tot het programma worden alleen leerlingen uit 5 en 6 vwo toegelaten. Bij gelijke geschiktheid van de aangemelde leerlingen zal een loting plaatsvinden om te bepalen welke leerlingen deel mogen nemen aan het programma.

Aanmelden

De deadline voor het aanmelden voor deze module is 6 november 2017.

Contact

Dhr. Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie