Logo Universiteit Leiden.

nl en

En de moraal van dit verhaal...

Over de zin en aantrekkingskracht van onbehaaglijke literatuur

Literatuur, en zeker de roman, wordt wel beschouwd als een laboratorium waarin de gangbare moraal wordt verbeeld en vaak ook kritisch onderzocht. Maar wat moeten we met literatuur, en meer algemeen, met kunst die de 'bloemen van het kwaad' lijkt te koesteren, die ons meesleept zonder morele vangrail of kompas en ons daarbij in feite medeplichtig maakt?

Gruizig, grimmig en soms vilein verleidelijk gaat het in deze verhalen toe: u bent gewaarschuwd.

Odilon Redon, Het verraderlijke hart (naar een verhaal van Edgar Allan Poe), 1883, Santa Barbara Museum of Art

Opzet van de colleges

In deze collegereeks onderzoeken we de verleidingstechnieken en de paradoxale ethische dimensie van dit soort boeken. We doen dat tegen de achtergrond van hun (literair)historische en maatschappelijke context en in dialoog met filosofische opvattingen over ethiek in literatuur en kunst. We lezen daarvoor o.a. (fragmenten van) Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray, Vladimir Nabokov’s Lolita, Michel Tournier’s vervreemdende verbeelding van het Nazi-tijdperk in De Elzenkoning, en Marieke Lucas Rijnevelds Mijn lieve gunsteling. In een enkel geval zullen we de werking van het boek en de verfilming ervan vergelijken.

Voor een publiek met interesse in kunst op (of over) het randje.

7 bijeenkomsten
najaar 2021
data en tijden zijn nog onbekend

Deze website maakt gebruik van cookies.