Logo Universiteit Leiden.

nl en
(c) - Marc de Haan

Dansen voor de goden

Dans en muziek in de antiek Griekse religie

Er werd in de wereld van de Oudheid veel gedanst, en de dans was veel meer dan vermaak: hij was van onmiskenbaar grote maatschappelijke betekenis. Dat blijkt uit inhoud en aantal van de bronnen, geschreven en ongeschreven: we hebben ontelbare teksten en afbeeldingen. In de Griekse wereld was dans met name een belangrijk element van religieus ritueel, veelal in combinatie met muziek: instrumentaal, maar zeker ook zang. Mousikè is de eenheid van melodie, poëzie en dansbeweging. Het is voor ons niet meer mogelijk te achterhalen hoe er gedanst werd, maar we kunnen veel zeggen over de waarde en functie van de dans in het algemeen, en binnen bepaalde culten in het bijzonder. Sommige goden, zoals Apollo, Pan of Dionysos, worden heel sterk met dans geassocieerd – maar voor de andere goden in het pantheon wordt evenzogoed gedanst door de gelovigen. Ons beeld van de antieke religie blijft onvolledig wanneer we dit lichamelijke aspect van het ritueel er niet ten volle bij betrekken.

Schildering in de zogeheten tombe van de dansende vrouwen, in Ruvo di Puglia, late 5de eeuw v.C.

Opzet van de colleges

  • Het bronnenmateriaal.
  • De bestudering van de antiek Griekse dans door de eeuwen heen.
  • Een poging tot diachronie: ontwikkelingen in de tijd.
  • Dans in heiligdommen en ter gelegenheid van religieuze festivals.
  • Dans in theaters en dans door mythische en door echte maenaden: de cultus van de god Dionysos.
  • En wat heeft dat nu allemaal te betekenen?

Universitair docent Oude Geschiedenis, UL. Gespecialiseerd in antieke religie, cultuurcontact in de antieke wereld en de receptie van de Oudheid.
Pagina van Frits Naerebout op de website van de Universiteit Leiden.

6 donderdagen
7, 14, 21, 28 mrt;
4, 11 apr
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met veel interactie.
Thuis ca. 3 uur studeren per bijeenkomst.

Syllabus deels in het Engels.
Literatuurlijst.
PDFs van de Powerpoints, na elk college.

Colleges € 195,-
Met HOVO-fan-pas € 21,-
Studiemateriaal op papier € 24,-

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges met digitaal studiemateriaal

Aanmeldingsformulier met studiemateriaal op papier

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie