Logo Universiteit Leiden.

nl en

Kennisbasis Duits en Frans

In 2011 en 2012 zijn verschillende projecten uitgevoerd gericht op de ondersteuning van de implementatie van de Kennisbasis bij de tweedegraads lerarenopleidingen Duits en Frans.

Achtergrond

De kennisbasis voor alle tweedegraads lerarenopleidingen mvt is in december 2009 vastgesteld en in 2010 zijn kennistoetsen ontwikkeld, in het kader van het project Werken aan Kwaliteit. Bij relatief kleine opleidingen, zoals Duits en Frans, is samenwerking bij de implementatie van de Kennisbasis in het curriculum van groot belang. Het Expertisecentrum mvt heeft in 2011 en 2012, in samenwerking met de VLOD (Vereniging Lerarenopleiders Duits) en de VLOF (Vereniging Lerarenopleiders Frans), verschillende projecten ondersteund, gericht op de verdere implementatie van de kennisbasis.

Kennisbasis Duits

Ter ondersteuning van de implementatie van de Kennisbasis Duits zijn drie projecten uitgevoerd: 

Electronische online kennisbank.

Dit project was gericht op duurzame borging en uitbreiding van de bestaande materialen in de online kennisbank Duits. De resultaten zijn via de wiki Deutsch in den Niederlanden ontsloten. 

Assessmentprocedure voor 'Unterrichtssprache Deutsch' 

Het project heeft onderzocht  hoe een assessment eruit zou moeten zien voor de beoordeling van studenten aan lerarenopleidingen Duits (als inspiratie is de TKT test van Cambridge gebruikt). Het resultaat is de test Unterrichtssprache Deutsch.  

Duitstalig Landeskunde-materiaal rond Oostenrijk en Zwitserland.

In dit project is materiaal ontwikkeld rond deze twee landen dat gerelateerd is aan de eisen van de kennisbasis.

Het materiaal voor Oostenrijk bestaat uit opdrachten gerelateerd aan de hoofdstukken van Jürgen Koppensteiner: Österreich. Ein landeskundliches Lesebuch. 4. Auflage, Wien 2010.  Deze opdrachten zijn hieronder te vinden, geordend per hoofdstuk.

Het materiaal voor Zwitserland bestaat uit informatieve teksten met opdrachten en is hieronder te vinden.

Beschrijving alle projecten

Algemene beschrijving projecten kennisbasis Duits

Kennisbasis Frans

Ter ondersteuning van de implementatie van de Kennisbasis Frans zijn in 2011 en 2012 twee projecten uitgevoerd.

Voorwaarden voor realisatie C1 niveau

In de Kennisbasis Frans wordt als minimum eindniveau C1 voor de receptieve vaardigheden aangegeven en B2 voor de productieve. Dit project was gericht op de inventarisatie van de randvoorwaarden voor het behalen van het C1 niveau voor leesvaardigheid; lees het eindverslag.

Kerncurriculum civilisation

Het project was gericht op de bevordering van transparantie en uniformiteit in de curricula civilisation, om de implementatie van de Kennisbasis op dit gebied verder te ondersteunen. Lees hier het eindverslag.

Beschrijving alle projecten

Algemene beschrijving projecten kennisbasis Frans

Deze website maakt gebruik van cookies.