Logo Universiteit Leiden.

nl en

Basisonderwijs

Sinds 1986 is Engels in het basisonderwijs (eibo) een verplicht vak voor groep 7 en 8. Tegenwoordig wordt Engels op een aantal scholen ook aan jongere kinderen in de groepen 1 t/m 6 aangeboden (vroegtijdig vreemdetalenonderwijs, vvto).

Voor ondersteuning kunnen scholen terecht bij het Nuffic en ze kunnen zich aansluiten bij netwerken zoals Early Bird (actief in Rotterdam) en Anglia (internationaal). Ook de Vedocep, de organisatie van pabo-opleiders Engels, heeft een zeer belangrijke rol in het verspreiden van didactische inzichten en het professionaliseren van opleiders. 

Producten

Het Expertisecentrum mvt heeft tussen 2008 en 2012 publicaties en materiaal ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van de Kennisbasis Engels op de pabo's:

  • And yet all different, een handreiking voor een curriculum Engels op de pabo, in samenwerking met de pabo van de Hogeschool Rotterdam.
  • Wat weten we over vroeg Engels op de basisschool?, een review van wetenschappelijke studies naar effectiviteit van Engels in het primair onderwijs, nationaal en internationaal. De publicatie bevat een samenvatting gericht op een breed publiek: pabo-opleiders, pabo-studenten, leerkrachten, schoolmanagers, beleidsmakers. In de vijf hoofdstukken en in de bijlagen worden de geselecteerde studies in detail besproken.   
  • CLIL Toolkit voor het basisonderwijs, een handreiking met voorbeelden van good practice op CLIL-gebied, in samenwerking met de pabo van de Christelijke Hogeschool Ede. 
  • Videofragmenten CLIL in vvto Engels, voor bovenbouw en
  • Taalklavertje vier/Four-Leaf Language Clover, een didactische handreiking voor leerkrachten Engels op school, pabo-opleiders Engels en pabo-studenten, met videovoorbeelden op DVD. Er is een Engelstalige en een Nederlandstalige versie.

Andere activiteiten

  • Het Expertisecentrum mvt adviseert sinds 2013 bij onderzoeken en pilots (gecoordineerd door 10voordeleraar) rond het toetsen van spreekvaardigheid Engels van pabostudenten, via de online toets Aptis for teachers van de British Council.
  • Het Expertisecentrum mvt is in 2017 en 2018 betrokken bij de uitvoering van de peiling Engels in het basisonderwijs, in opdracht van de Inspectie. Het Expertisecentrum is via de HvA partner in een consortium met de RUG (penvoerder) en het Cito.

Coördinatie

Alessandra Corda [a.corda[@]hva.nl en Louise Taylor l.taylor[@]hva.nl coördineren deze activiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies.