Logo Universiteit Leiden.

nl en

Doorlopende leerlijnen en ERK

Het Expertisecentrum mvt zorgt in overleg met alle betrokkenen voor het bundelen en verspreiden van relevante praktijkkennis en good practices op het gebied van de implementatie van het Europees Referentiekader (ERK).

NetwERK-MVT

Het Expertisecentrum mvt heeft in 2011 met andere instituten (SLO, Cito, CPS, APS, Cinop, Expertisecentrum mvt en Levende Talen) NetwERK-MVT opgericht. NetwERK-MVT is een landelijk opererend netwerk van scholen die willen werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun vreemdetalenonderwijs, o.a. door het ERK te gebruiken.

NetwERK heeft als doel informatievoorziening, structurele uitwisseling van ervaringen en kennisdeling met andere VO-scholen, het samen werken aan verbeteringen en desgewenst scholing in aantrekkelijk, kwalitatief goed talenonderwijs.

Meer informatie is te vinden op de website van NetwERK-MVT.

Samen aan het wERK

Het Expertisecentrum mvt was in 2009 en 2010 een van de partners van Samen aan het wERK en was met name betrokken bij de professionalisering van lerarenopleiders mvt. Dit plan is onder regie van het NaB-MVT opgesteld in 2008. In het plan, waarvan de SLO penvoerder was, werkten SLO, CPS, APS, CINOP, CITO en Expertisecentrum mvt samen aan een geïntegreerde aanpak van het ERK voor mvt. Het plan werd in november 2008 aan de Tweede Kamer gestuurd, als bijlage bij de rapportage over het Nederlands activiteitenprogramma moderne vreemde talen

Onderzoek naar implementatie ERK in het voortgezet onderwijs

Het Expertisecentrum was in 2009-2011 bij het flankerend onderzoek van Samen aan het wERK betrokken, in samenwerking met het IVLOS (Universiteit Utrecht). Zie voor de resultaten:

Videofragmenten: ervaringen van opleiders en docenten mvt met het ERK

Meer informatie over het ERK is te vinden op deze website. Het Expertisecentrum mvt heeft heeft voor de website in 2010 samen met de SLO ervaringen van lerarenopleiders en docenten die al langer met het ERK werken samengevat in een aantal videofragmenten

Publicatie over Taalportfolio

In 2008 is de publicatie Vroege Vogels: Europees Taalportfolio en Europees Referentiekader, praktijkervaringen van pioniers verschenen, door het Expertisecentrum mvt en de SLO.

Coördinatie

Alessandra Corda coördineert de activiteiten rond het ERK.

Deze website maakt gebruik van cookies.