Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over ons

Het Expertisecentrum moderne vreemde talen is in 2007 ontstaan op initiatief van het ICLON. De activiteiten van het Expertisecentrum werden tot 2012 mede gefinancierd door het Ministerie van OCW.

Doel van het Expertisecentrum moderne vreemde talen was het inventariseren, ontsluiten en ontwikkelen van expertise op het gebied van het onderwijs in moderne vreemde talen en het overdragen van die expertise aan lerarenopleiders, taaldocenten en scholen. Tijdens de subsidieperiode opereerde het Expertisecentrum in samenwerking en overleg met de lerarenopleidingen (verenigd in ADEF, ICL en LOBO), de Onderwijsco√∂peratie en verder alle betrokkenen bij het mvt-onderwijs: vakverenigingen (Levende Talen, Vedocep) en organisaties met specifieke expertise, zoals SLO, CPS, APS, CITO, CINOP, Duitsland Instituut, Europees Platform, Kennisnet, Leraar24, Early Bird en overige Expertisecentra.

Sinds 2013 is het Expertisecentrum moderne vreemde talen een gezamenlijk project van het ICLON en de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. De projectleider, Alessandra Corda, is tevens opleidingsmanager talen bij de tweedegraads lerarenopleidingen aan de HvA en stemt de activiteiten af met het hoofd afdeling voortgezet onderwijs van het ICLON en de decaan van de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de HvA

Activiteiten

De structurele activiteiten van het Expertisecentrum mvt zijn na afloop van de subsidieperiode gericht op de professionalisering van mvt-lerarenopleiders op vakdidactisch gebied, door

  • een distributielijst van opleiders mvt aan hogescholen en universiteiten en een online platform voor materiaaluitwisseling te onderhouden;
  • opleiders regelmatig relevante informatie via mail te versturen;
  • twee keer per jaar een werkconferentie voor opleiders mvt te organiseren, in samenwerking met het Meesterschapsteam mvt;
  • in samenwerking met Levende Talen een jaarlijkse scriptieprijs te organiseren.

Overige incidentele activiteiten zijn

 
Deze website maakt gebruik van cookies.