Logo Universiteit Leiden.

nl en

Chinees als eindexamenvak

In november 2013 is besloten dat Chinees een officieel examenvak wordt.

In de periode 2010-2013 heeft het Expertisecentrum mvt deelgenomen aan een pilot rond de invoering van Chinees als examenvak, met subsidie van OCW. De pilot werd door de SLO gecoördineerd. Negen scholen hebben aan de pilot meegedaan. Het Expertisecentrum mvt was betrokken bij de begeleiding van docenten en de evaluatie.

Op basis van de resultaten van de pilot heeft OCW besloten om voor alle scholen mogelijk te maken Chinees als officieel examenvak aan te bieden. Tegenwoordig zijn er zo’n dertig vo-scholen die Chinees op enigerlei wijze aanbieden. Er zijn nu al drie verschillende methodes Chinees op de markt. Chinees op school wordt dus in toenemende mate ‘mainstream’.

Meer informatie is te vinden op de website van de pilot Chinees.

Lerarenopleiding Chinees

In augustus 2011 is bij het ICLON een eerstegraads lerarenopleiding Chinees gestart.  
Op de website van de Universiteit Leiden is informatie over de aanmeldingsprocedure  en de toelatingseisen te vinden.

Leerplan Chinees

et Expertisecentrum mvt heeft de uitwisseling van informatie onder scholen en docenten Chinees gestimuleerd door netwerken van scholen (zoals het Platform Chinees) te ondersteunen en studiedagen en workshops te organiseren. 

Op initiatief van het Expertisecentrum mvt, de scholen van het Platform Chinees, de sectie Chinees van Levende Talen en het Platform Nieuwe Schooltalen (CPS) is in april 2007 een veldaanvraag ingediend bij de SLO voor de ontwikkeling van een leerplan voor Chinees als schoolvak. Deze aanvraag heeft in december 2008 geresulteerd in de SLO-publicatie Chinees op school: voorstel voor een leerplan Chinese taal en cultuur voor het vwo (auteurs: Anne Beeker, Jos Canton en Daniela Fasoglio).

Activiteiten rond Chinees

Claire Smulders (vakdidactica Chinees) is betrokken bij de activiteiten rond lerarenopleiding en nascholing.

Deze website maakt gebruik van cookies.