Logo Universiteit Leiden.

nl en

Platform lerarenopleiders

In samenwerking met Levende Talen ontwikkelt het Expertisecentrum mvt sinds maart 2007 initiatieven om aan de professionalisering aan de professionalisering van eerste- en tweedegraads lerarenopleiders mvt bij te dragen

In dit kader faciliteert het Expertisecentrum het platform lerarenopleiders van Levende Talen. Het doel is opleiders als experts bijeen te brengen en hun de gelegenheid bieden om kennis en inzicht te vergroten op een aantal actuele terreinen én te bevorderen dat er uiteindelijk een permanent netwerk tot stand komt, dat als een community of practice opereert.

Online platform voor lerarenopleiders

Via het online platform in Edugroepen kunnen lerarenopleiders didactisch materiaal uitwisselen. Hier vindt u onder andere Powerpointpresentaties, beschrijvingen van nuttige informatiebronnen, beschrijvingen van workshops en uigewerkte taken voor verschillende niveaus. 

Om lid te worden van het platform: maak eerst een account in Edugroepen  en stuur vervolgens een bericht aan expertisecentrummvt [@iclon.leidenuniv.nl].

Werkconferenties voor mvt-opleiders

In het archief van de conferenties vindt u informatie over het programma van de afgelopen werkconferenties.

Coördinatie

Coördinatoren van deze activiteiten zijn Doris Abitzsch (Universiteit Utrecht), Alessandra Corda (Hogeschool van Amsterdam/Projectleider Expertisecentrum mvt) en Janneke Geursen (ICLON, Universiteit Leiden)

Deze website maakt gebruik van cookies.