Logo Universiteit Leiden.

nl en

Tweetalig onderwijs

Een toenemend aantal scholen in Nederland biedt tweetalig onderwijs (tto) aan, vooral voor Engels.

Het Nuffic heeft van OCW opdracht gekregen om tto in Nederland te coördineren. In overleg met lerarenopleidingen en scholen heeft het Expertisecentrum mvt in de behoefte voorzien aan inzicht in specifieke didactische vraagstukken die de ontwikkeling, invoering en uitvoering van tto met zich mee brengt.

CLIL Skills

In dit kader heeft het Expertisecentrum mvt een handboek voor tto didactiek ontwikkeld, CLIL Skills, en bijbehorende online videofragmenten.

CLIL Skills is het eerste handboek speciaal geschreven voor tto-docenten in Nederland. Het bevat zes hoofdstukken waarin theorie en praktijk direct met elkaar worden verbonden: algemene criteria voor de selectie van lesmateriaal worden bijvoorbeeld geïllustreerd met praktische voorbeelden en lesideëen die door ervaren tto-docenten in de praktijk zijn getest.

Het boek bevat meer dan zeventig lesideëen, veel case studies en voorbeelden uit de praktijk, een termen- en begrippenlijst en activiteiten gericht op de verdere professionalisering van docenten.

De auteurs zijn drie lerarenopleiders met veel ervaring op het gebied van tto-didactiek: Liz Dale (HvA), Wibo van der Es (Expertisecentrum mvt, Universiteit Leiden) en Rosie Tanner (Universiteit Utrecht).

De eerste editie van CLIL Skills (2010) is uitverkocht. Het boek is in november 2011 in een nieuwe editie verschenen in samenwerking met het Europees Platform, nu Nuffic. 

Het boek is gratis verkrijgbaar als pdf op de website van Nuffic.

Materialen

Deze website maakt gebruik van cookies.