Logo Universiteit Leiden.

nl en

Public Affairs Programma

Public Affairs betreft het beïnvloeden van processen van beleid- en besluitvorming. Om in deze dynamische omgeving effectief invloed uit te kunnen (blijven) oefenen, moet de public affairs professional beschikken over inzicht in politieke en bestuurlijke processen.

Dat vereist antwoorden op vragen als:

  • Hoe komt een onderwerp op de maatschappelijke, de ambtelijke en de politieke agenda?
  • Hoe verloopt besluitvorming? En hoe kunt u deze effectief beïnvloeden?
  • Hoe komen wetgeving en beleid tot stand in Den Haag en Brussel?
  • Welke rol spelen netwerken en de media in beleid- en besluitvorming?

Deze thema’s kunnen het best begrepen worden aan de hand van zowel de praktijk als de wetenschap. 

Hieronder vindt u ons diverse aanbod. U kunt kiezen uit de Leergang Public Affairs, de Verdieping Public Affairs of zelf uw programma samenstellen. 
Voor advies of vragen over het aanbod kunt u mailen naar: learning@fgga.leidenuniv.nl 

Leergang Public Affairs

De Leergang Public Affairs vormt een uitstekende basis voor iedereen bij de overheid, in het bedrijfsleven of bij een
maatschappelijke organisatie die zich in het dagelijks werk direct of indirect bezig houdt met het beïnvloeden van besluitvorming en beleid.

Stel zelf uw programma samen

Binnen het Public Affairs Programma bieden wij pakketten en masterclasses aan waarmee u zelf uw eigen programma kunt samenstellen. Behalve het Introductiepakket, dat uit 1 module van 2 dagen bestaat, bestaat elk pakket uit twee thema-modules van twee dagen. De thema’s van de modules hangen met elkaar samen en zijn daarom niet los van elkaar te volgen. De pakketten en masterclasses hebben inhoudelijk geen overlap met elkaar en zijn aanvullend op elkaar te volgen.

De huidige onderdelen binnen het PA Programma zijn:

Verdieping Public Affairs

De verdieping biedt ervaren PA professionals een bredere context van het vak en hun eigen rol daar in.  Zowel hun eigen vaardigheden als hun omgeving staan centraal. Gedurende de verdieping onderzoeken en analyseren we uw eigen praktijkcasussen en voorziet u elkaar van feedback. De docenten vullen deze feedback vanuit hun eigen wetenschappelijke dan wel ervaringskennis verder aan. In een kleine groep van maximaal 12 deelnemers bespreekt u de laatste ontwikkelingen in het vak, leert u van elkaar en gaat u in gesprek met interessante sprekers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en het openbaar bestuur. De verdieping vindt plaats in de omgeving van Den Haag en bestaan (vanaf 2020) uit 2 modules van 2 dagen met op de eerste dag een avondprogramma en diner.

 

Specifiek voor de doelgroep Gemeenten bieden we daarnaast aan:

 

Deze website maakt gebruik van cookies.