Logo Universiteit Leiden.

nl en

Cursus Belangenbehartiging

Belangenbehartiging in onze huidige samenleving en politiek-bestuurlijke stelsel is vaak complex en politiek gevoelig. Het vraagt niet alleen afstemming en betrokkenheid van de eigen achterban of belangrijke interne stakeholders, maar ook de organisatorische capaciteit en politieke vaardigheid om belangen van de achterban of doelgroep te vertalen naar beleidsmakers en tijdig aan te haken bij het publieke besluitvormingsproces.

Belangenbehartiging is het opkomen voor de belangen van jezelf, een ander of een groep. Dat kunnen andere mensen zijn, of bepaalde grote maatschappelijke vraagstukken die spelen in de maatschappij. Er zijn verschillende manieren om voor een belang op te komen en aandacht te vragen, zoals via politici, de media of via de samenleving. Welke manieren er zijn en hoe je dit strategisch aanpakt, kun je leren in deze tweedaagse cursus Belangenbehartiging*.

Krijg een strategisch perspectief op belangenbehartiging door inzichten over politieke-bestuurlijke strategie te koppelen aan strategische organisatie vraagstukken. Het opbouwen van duurzame relaties met zowel interne stakeholders als met beleidsmakers staat centraal. Je krijgt de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en verdiept je in de laatste ontwikkelingen op het terrein van belangenbehartiging met sprekers zoals emeritus hoogleraar Alexander Rinnooy Kan en lector weerbare democratie Willeke Slingerland.

*Eerder werd deze cursus als 'tweedaagse module strategisch belangenbehartigen' aangeboden.

Belangenbehartiging 2023

Meer informatie

  • ...inzicht in de manier waarop organisaties zich strategisch kunnen positioneren. Jij weet welke afwegingen centraal staan en hoe deze verbonden zijn met je impact op korte en lange termijn;
  • ...geleerd hoe de context van het Nederlandse overleg en Poldermodel belangenbehartiging van organisaties beïnvloedt. Jij kunt daar strategisch op sturen en reageren;
  • ...de beginselen van een systematische evaluatiemethode van impact bestudeerd. Jij heb nu meer inzicht in de effectiviteit van je belangenbehartiging;
  • ...de positionering van je eigen organisatie verbeterd met praktische handvaten vanuit wetenschappelijk ontwikkelde toepassingen. 

 

Deze cursus is ontwikkeld voor professionals werkzaam op het snijvlak van publiek en privaat. Jij wilt maatschappelijke opgaven aanpakken en bent op zoek om de verbinding te leggen door sectoroverschrijdend te werken.

Voor ervaren professionals met oog voor het publiek belang, zoals directeuren, seniormanagers, en senior adviseurs. Jij hebt (bijna) dagelijks te maken met het publieke domein en/of werkt binnen een publieke, semipublieke of private organisatie.

  • Caelesta Braun: haar expertise omvat belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Ze onderzoekt de rol van externe stakeholders in het publieke besluitvormingsproces en hoe we ervoor kunnen zorgen dat externe stakeholders op een effectieve en inclusieve wijze betrokken worden bij publieke besluitvorming, zowel op politiek vlak als in uitvoerende organisaties als toezichthouders. Daarnaast bestudeert ze hoe maatschappelijke organisaties succesvol publiek beleid kunnen beïnvloeden.
  • Bert Fraussen: zijn onderzoeksagenda (universitair hoofddocent) focust op belangenvertegenwoordiging en lobbying, alsook hoe beleidsmakers maatschappelijke stakeholders op een effectieve en inclusieve manier kunnen betrekken bij beleidsvorming.

Data: 17 en 18 oktober
Kosten: € 1.595,00
Locatie: Den Haag

Inschrijven

Schrijf je in

Voor vragen over deze cursus kun je contact opnemen met Bert Fraussen via: b.fraussen@fgga.leidenuniv.nl

In dialoog met experts

Je krijgt les van docenten met expertise op hun vakgebied, een groot netwerk en affiniteit met beroepspraktijk. Zij helpen je reflecteren op je professionele ervaringen, doelstellingen en dilemma’s en bieden daarmee verrijkende perspectieven op de dagelijkse werkpraktijk. 

Op maat gesneden

Je krijgt de kans om eigen casuïstiek te doorgronden met gelijkgestemde professionals en in dialoog met onze experts en vooraanstaande gastsprekers.

Inpasbaar

We werken met een unieke combinatie van online en on-campus onderwijs, waardoor dit programma combineerbaar is met een druk professioneel bestaan en werk-privé balans.

Tastbaar en toepasbaar

Je krijgt waardevolle perspectieven en handvaten aangereikt om een grotere maatschappelijke en bestuurlijke impact te realiseren, die direct toepasbaar zijn binnen je eigen professionele werkomgeving.

Community die duurzaam verbindt en leert

Er wordt ruim aandacht besteed aan het vormen van een lerende en reflecterende community waar je onderdeel van zult uitmaken.

Krijg state-of-the art inzichten en praktische oplossingen tijdens deze cursus belangenbehartiging door de betrokkenheid van experts verbonden aan het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden en prominente gastsprekers met ruime praktijkervaring.

Deze website maakt gebruik van cookies.