Logo Universiteit Leiden.

nl en

Rechtbanktraining voor Deskundigen en Getuigen

Wat wordt er gevraagd van getuigen en deskundigen die optreden in een strafzaak? Het Centre for Professional Learning gaat in op deze vraag met een rechtbanktraining. Deze training is speciaal ontwikkeld voor mensen die gelden als expert in een bepaald vakgebied en ooit gehoord kunnen worden als deskundige of getuige in strafzaken.

De rechtbanktraining heeft als doel kennis te bieden over de rol van een deskundige en getuige in strafzaken en de benadering van expertise binnen dat kader. In een rechtbanksimulatie ervaren en oefenen deelnemers hoe het is om als getuige of deskundige op te treden in een strafzaak. Beschouwd vanuit verschillende belangen en perspectieven van een rechter, officier van justitie en advocaat.

U ontvangt na het volgen van de leergang het bijbehorende certificaat van het Centre for Professional Learning - Faculteit Governance and Global Affairs.

De training beslaat één dag en is opgebouwd uit een lezing, introductie van casuïstiek, en een rechtbanksimulatie. De leergang vindt plaats op locatie bij het Gerechtshof in Den Haag.

De leergang richt zich op de volgende doelgroep:

  • u houdt zich in uw dagelijkse werk direct of indirect bezig met vraagstukken op het gebied van terrorisme, contraterrorisme, criminaliteit, radicalisering en/of extremisme, ballistiek, en andere voor strafzaken relevante vakgebieden;
  • u werkt bij de rijksoverheid of decentrale overheid (zoals NFI, NCTV, AIVD, Defensie, Raad voor de Kinderbescherming, of gemeenten), bij landelijke of regionale eenheden van de nationale politie, of doet onderzoek;
  • u functioneert op HBO of WO niveau en geldt als expert in een bepaald vakgebied en kan in die hoedanigheid ooit gehoord worden als deskundige of getuige in strafzaken.

Na afloop van de leergang:

  • heeft u kennis van de rol van getuigen en deskundigen in strafzaken;
  • heeft u inzicht in hoe uw expertise in het kader van een strafzaak kan worden ingezet;
  • heeft u inzicht in de verschillende perspectieven en belangen van de vervolging, verdediging en rechtbank in een strafzaak;
  • heeft u ervaren hoe het is om als getuige of deskundige op te treden in een strafzaak;
  • heeft u feedback ontvangen van gastsprekers uit de praktijk;
  • heeft u uw netwerk verbreed en uitgebreid.

Docent:

Mr. Simon Minks
Organisatie: Openbaar Ministerie (OM)
Functie: Officier van Justitie / Advocaat-generaal
In het kort: Was als Officier van Justitie betrokken bij terrorismezaken zoals Hofstadgroep, Mohammed B. en “Context”. Lees hier een recent interview met Simon Minks waar hij vertelt over deze laatste zaak en het werk als Fellow van het Centre for Professional Learning

 

Datum najaar 2023: 

n.t.b.

Kosten: € 595,-


Locatie: Centrum Den Haag

 

Voor vragen over deze training kunt u contact opnemen met het Centre for Professional Learning:
E: learning@fgga.leidenuniv.nl en T: 070 800 9504

Na het volgen van deze training/onze leergangen wordt u uitgenodigd voor netwerkbijeenkomsten die het CPL organiseert voor alumni en blijft u aan de hand van casusbesprekingen op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het werkveld van veiligheid.

Deze website maakt gebruik van cookies.