Logo Universiteit Leiden.

nl en

Interdisciplinariteit

De YAL stimuleert interdisciplinaire samenwerking.

Wat doen we?

De werkgroep interdisciplinariteit van de Young Academy Leiden probeert de kloof te dichten tussen traditionele kennisdisciplines, zowel binnen als buiten de Universiteit Leiden.

We stimuleren interdisciplinair onderzoek op diverse manieren, onder meer door jonge academici bij elkaar te brengen, samenwerkingsbeurzen aan te vragen, en synergetisch onderzoek en symposia mogelijk te maken. We beschouwen samenwerking als een hoeksteen van academisch onderzoek en streven ernaar om interdisciplinaire samenwerking binnen de Universiteit Leiden en daarbuiten te bevorderen.

Activiteiten en projecten

De YAL organiseert young faculty lunches waar jonge academici elkaar kunnen ontmoeten

Het bestaan van een jonge academicus kan nogal eenzaam zijn. Je hebt vaak nog niet een eigen onderzoeksgroep, en je hebt ook nog niet het uitgebreide netwerk van universitaire hoofddocenten en hoogleraren. De Young Academy Leiden wil daar verandering in brengen!

De Young Academy Leiden organiseert op elke faculteit lunchbijeenkomsten voor jonge academici en onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan. Het doel van de young faculty lunches: het creëren van een informele plek waar jonge academici met elkaar in contact kunnen komen, met als gevolg nieuwe samenwerkingen en sterkere netwerken. 

Voor meer informatie, zie young faculty lunches.

De YAL heeft subsidies in het leven geroepen om interdisciplinariteit te bevorderen

Een interdisciplinaire benadering is essentieel om het hoofd te bieden aan veel van de problemen waarmee de samenleving te maken heeft, nu en in de toekomst. Om interdisciplinair onderzoek aan te moedigen, stelt de Young Academy Leiden Interdisciplinary Activity Grants beschikbaar. Dit zijn subsidies voor (deel)financiering voor het organiseren van workshops, seminars, openbare lezingen en bijeenkomsten, of voor deelname aan zulke activiteiten.

We geven voorrang aan projecten die te maken hebben met de drie thema's die de Young Academy Leiden in het kader van Universiteit Leiden 444 heeft vastgesteld als uitermate belangrijk voor de volgende 444 jaar:

 • Data & Technologie
  Dit thema omvat alle aspecten van big data, kunstmatige intelligentie en transformaties van de werkplek. 
    
 • Duurzaamheid
  Dit moet begrepen worden in de brede zin van het woord. Te denken valt aan klimaatverandering, wereldwijde armoede en welzijn.
     
 • Gelijkheid, Eerlijkheid & Rechtvaardigheid
  Dit thema behandelt economische, sociale en genderongelijkheid en daarnaast ook aspecten die raken aan eerlijke behandeling en rechtvaardigheid.

Voor meer informatie, zie Interdisciplinary Activity Grants.

De YAL is in 2021 met de Seasons of Interdisciplinarity gestart

Er zijn vele wetenschappelijke thema's met een groot potentieel voor interdiciplinariteit waar jonge onderzoekers van de Universiteit Leiden zich mee bezig houden, terwijl de wetenschappelijke (en universitaire) infrastructuur daarvoor redelijk insulair is. 

Het idee achter de Seizoenen is om bruggen te slaan tussen deze eilanden, zodat onderzoekers elkaar beter kunnen vinden en van elkaar kunnen leren en er zodoende nauwe samenwerking met een sterk interdisciplinair karakter kan ontstaan. Wetenschappelijke uitdagingen zijn namelijk erg complex, terwijl individuele perspectieven vaak beperkt zijn. 

Het interdisciplinaire jaar 2021 bestaat uit Spring of Big Data, Summer of Sustainability, Fall of Misinformation en Winter of Mental Health. Voor meer informatie over de seizoenen, kijk hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.