Logo Universiteit Leiden.

nl en

Outreach

De YAL verbindt academici met de samenleving.

Wat doen we?

Young Academy Leiden gelooft dat onderzoeksresultaten waar mogelijk moeten bijdragen aan de maatschappij. Het doel van de werkgroep outreach is dan ook om de interactie tussen wetenschappers en de samenleving te stimuleren.

De werkgroep outreach heeft drie focusgebieden:

1. In de eerste plaats participeren we in bestaande initiatieven (bijvoorbeeld de Nacht van Ontdekkingen) en organiseren we zelf evenementen die (jonge) wetenschappers de mogelijkheid geven om hun onderzoeksresultaten aan het grote publiek over te brengen.

2. Daarnaast verbinden we jonge onderzoekers met bestaande initiatieven en expertise op het gebied van outreach binnen de Universiteit Leiden. Dit doen we door een overzicht te geven van bestaande initiatieven die voor onderzoekers als inspiratiebron kunnen dienen. Bovendien laat zo'n overzicht zien waar hiaten liggen (zoals de behoefte aan een specifieke cursus), wat vervolgens weer dient als input voor de initiatieven die onze werkgroep kan ontplooien. We zijn de verbindende schakel tussen jonge onderzoekers enerzijds en outreachactiviteiten en -trainingen anderzijds.

3. Ten derde bespreken we in overleg met de wetenschaps- en onderwijsbeleid werkgroep hoe we ervoor kunnen zorgen dat kennisbenutting net zoveel waardering krijgt als de meer traditionele wetenschappelijke output, zoals wetenschappelijke artikelen.

Activiteiten en projecten

Lezingenreeks

In samenwerking met Studium Generale organiseert de YAL haar eigen lezingenreeks. In deze nieuwe, bruisende reeks presenteren YAL-leden en andere jonge onderzoekers van de Universiteit Leiden de meest actuele inzichten uit hun vakgebied aan een breder publiek.

Deze lezingenreeks creëert een podium voor jonge wetenschappers. Al zijn de thema’s binnen deze reeks divers, de gemene deler is het enthousiasme dat deze jonge onderzoekers hebben voor de wetenschap en de vertaalslag van hun werk naar de maatschappij. Tijdens elke lezing zal een jonge onderzoeker baanbrekend onderzoek bespreken en bediscussiëren wat de uitkomstene ervan betekenen voor onze samenleving.

Voor meer informatie over de lezingen, zie Studium Generale & YAL.

YAL helpt bij wetenschapscommunicatie

Bij YAL vinden we het onze taak - academische gemeenschap die we zijn - ons zoveel mogelijk bezig te houden met wetenschapscommunicatie en contact te zoeken met het publiek. En gelukkig zijn veel jonge onderzoekers meer dan bereid hun inzichten, kennis en expertise met het brede publiek te delen.

Echter, waar er ruim voldoende ondersteuning beschikbaar is op het gebied van, bijvoorbeeld, het voorbereiden van wetenschappelijke artikelen en presentaties of het schrijven van subsidie-aanvragen, is zulke ondersteuning voor de aspirant-wetenschapscommunicator relatief schaars en moeilijk te vinden. 

Wij hebben hulpmiddelen voor outreach bijeengebracht op het outreach resource platform. Neem een kijkje!

Deze website maakt gebruik van cookies.