Logo Universiteit Leiden.

nl en

Open Dialoogsessies Sociale Veiligheid

YAL werkt samen met Human Resources (HR) aan de lancering van de Open Dialoogsessies Sociale Veiligheid. We willen bestaande beleidsmaatregelen op het gebied van sociale veiligheid en hun toepassingen samenbrengen met de ervaringen en verwachtingen van onze gemeenschap.

Over de Social Safety Dialogue Sessies

Het doel van deze sessies is om een ruimte te creëren waar ieders stem gehoord wordt. De discussies die hier plaatsvinden, worden omgezet in concrete acties, zodat de collectieve ervaringen van medewerkers direct worden ingebed in het universiteitsbeleid. Zo hopen we samen stap voor stap de sociale veiligheid in de academische wereld te verbeteren.

 

Wat je kunt verwachten van de Open Dialoogsessies Sociale Veiligheid:

  • Interactieve discussies: We spreken over de doelen en intenties van het huidige beleid en verkennen sociale veiligheid in kleine groepen.
  • Ervaringen uit de praktijk: We bespreken ervaringen om deze te verbinden met het beleid rond sociale veiligheid om zo het raamwerk verder te ontwikkelen.
  • Betrokkenheid van experts: Neem deel aan discussies met professionals op het gebied van sociale veiligheid, zoals die van HR en de Ombudspersoon. Zij zijn er om te luisteren en op basis van deze gesprekken stappen te ondernemen om de sociale veiligheid op onze universiteit verder te ontwikkelen.

Jouw stem telt. Laten we van gedachten wisselen, reflecteren en dit omzetten in actie.

Opkomende Sessies

Onze eerste sessie, gericht op het thema "Vertrouwen", vindt plaats op 21 maart van 15:00 tot 17:00 uur en wordt geopend door prof. dr. Jasper Knoester, decaan van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (informatie over het precizieze lokaal volgt). Toekomstige sessies worden steeds in een andere faculteit gehouden. Alle universiteitsmedewerkers, ongeacht bij welke faculteit ze werkzaam zijn of welke functie ze bekleden, zijn welkom.

We moedigen een 'plus-1' opzet aan: als je van plan bent om deel te nemen aan de sessie, mag je een collega uitnodigen die je vertrouwt en waarvan je denkt dat die waardevolle inzichten kan bieden. Tijdens onze discussies zijn er drankjes aanwezig.

Om een gerichte en open dialoog te waarborgen, beperken we het aantal deelnemers tot 30. Gebruik de volgende link om je plek te reserveren. 

Deze website maakt gebruik van cookies.