Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aflevering 27: Wat is een vis?

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

De eerste aflevering van het nieuwe academische jaar begint met de ogenschijnlijk eenvoudige vraag: wat is een vis? Om deze vraag te beantwoorden schuift wetenschapshistorica Didi van Trijp bij ons aan. Didi is promovenda bij het LUCAS aan onze universiteit. Haar onderzoek maakt deel uit van het NWO project: 'A New History of Fishes: A Long-term Approach to Fishes in Science and Culture, 1550-1880', dat zich richt op de ontwikkeling van ichtyologie, oftewel de studie van vissen, als wetenschappelijke discipline tussen de late zeventiende en vroege negentiende eeuw. Binnenkort verdedigt Didi haar proefschrift getiteld: ‘Captured on Paper: Fish Books, Natural History and Questions of Demarcation in Eighteenth-Century Europe (ca. 1680–1820)’. Met Didi duiken we diep de natuurhistorie in. Waarbij ze begint met het boek De Historia Piscium (1686). Hierin doen de Engelse natuurgeleerden Francis Willughby en John Ray de eerste pogingen om te komen tot een wetenschappelijk toepasbare definitie van de vis. En voorts vertelt zij hoe de classificatie van vissen zich verder ontwikkelt in het werk van de Zweedse natuurgeleerden Peter Artedi en Carolus Linnaeus. Naast de theoretische kant, doet Didi ook de praktische kant van ichtyologie uit de doeken. Hoe bewaarde men vissen voor de wetenschap? En hoe vertaalde men kleuren van vissen naar papier. Tot slot, vertelt Didi welke wetenschapshistorische lessen we kunnen trekken uit oude visboeken en laat zij zien hoe de vraag: ‘wat is een vis?’ tot ver in de negentiende eeuw nog voor controverse zorgt. Didi van Trijp volgde de bachelor Geschiedenis en later de master History and Philosophy of Science, beide aan de Universiteit Utrecht. Naast haar PhD is zij redactielid van Wonderkamer, het magazine voor wetenschapsgeschiedenis, waarbij zij zich richt op de boekrecensies. En onlangs is ze begonnen als conservator bij het Museon in Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.