Logo Universiteit Leiden.

nl en

Aflevering 11: Taalverandering & sociolinguïstiek

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

In deze aflevering van Radio Horzelnest hebben we emeritus hoogleraar Ingrid Tieken-Boon van Ostade te gast. Ingrid is gespecialiseerd in de historische sociolinguïstiek van het Engels, een gebied binnen de taalkunde dat het verband tussen taal en maatschappij vanuit historisch opzicht bestudeert. Via het onderzoek in dit vakgebied komen we meer te weten over taalveranderingen waar we tot op de dag van vandaag mee te maken hebben, en in sommige gevallen nog steeds mee worstelen. Ingrid heeft zich in haar eigen onderzoek met name toegelegd op het traceren van grammaticale fenomenen in brieven. Er blijken heel wat ‘fouten’ te zitten in de informele taal van mensen die taalregels opstelden, zoals de grammatici Robert Lowth en Lindley Murray. Ook de brieven van schrijfsters zoals Jane Austen en Lady Mary Wortley bieden meer inzicht in de ontwikkeling van nieuwe taalkundige fenomenen. Via Ingrids onderzoek krijgen we meer begrip voor de beweegredenen van mensen om taalregels vast te leggen, maar zien we ook dat we taalveranderingen in het heden niet zonder meer als taalverloedering af moeten doen. Het effect van dit onderzoek strekt voorbij de taalkunde: Ingrids Haagse Talen project draagt bij aan een nieuw gemeentelijk beleid aangaande de vele andere talen die in Den Haag gesproken worden. In deze aflevering komen enkele andere publicaties van of over Ingrids werk ter sprake. Haar boeken 'Haagse Talen', 'The Bishop’s Grammar' en 'An Introduction to Late Modern English' zijn verkrijgbaar bij verschillende (online) boekhandels.

Deze website maakt gebruik van cookies.