Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over Studium Generale

Studium Generale organiseert brede, academische activiteiten, zoals lezingen, symposia, filmvertoningen en debatten.

Voor wie en waarom?

Het programma van Studium Generale is bedoeld voor studenten, medewerkers en alle andere geïnteresseerden. Studium Generale wil een grotere belangstelling voor de wetenschappen wekken, meer inzicht geven in de samenhang tussen verschillende wetenschappen, bijdragen aan de culturele en maatschappelijke ontplooiing en een beter begrip laten ontstaan van de relatie tussen wetenschap en samenleving.

Lees hier meer over de geschiedenis van SG door Michiel Luining.

Ideeën?

Studium Generale werkt vaak samen met studie- en studentenverenigingen, andere (academische) instituten en culturele instellingen uit Leiden en omstreken. 
Heeft u als medewerker, vakgroep, student of studievereniging van de Universiteit Leiden ideeën voor activiteiten of samenwerking met Studium Generale neem dan contact met ons op.

Ons team

Dhr. drs. Kevin Jolly
Mw. Rafaëlle Kwakkel, MA
Mw. drs. Yvonne Leunissen is sinoloog en historicus. 

Deze website maakt gebruik van cookies.