Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over Studium Generale

Studium Generale organiseert brede, academische activiteiten, zoals lezingen, symposia, filmvertoningen en debatten.

Voor wie en waarom?

Het programma van Studium Generale is bedoeld voor studenten, medewerkers en alle andere geïnteresseerden. Studium Generale wil een grotere belangstelling voor de wetenschappen wekken, meer inzicht geven in de samenhang tussen verschillende wetenschappen, bijdragen aan de culturele en maatschappelijke ontplooiing en een beter begrip laten ontstaan van de relatie tussen wetenschap en samenleving.

Lees hier meer over de geschiedenis van SG door Michiel Luining.

Ideeën?

Studium Generale werkt vaak samen met studie- en studentenverenigingen, andere (academische) instituten en culturele instellingen uit Leiden en omstreken. 
Heeft u als medewerker, vakgroep, student of studievereniging van de Universiteit Leiden ideeën voor activiteiten of samenwerking met Studium Generale neem dan contact met ons op.

Ons team

Mw. drs. Yvonne Leunissen is sinoloog en historicus. Binnen Studium Generale organiseert zij vooral interdisciplinaire lezingenseries. Zij werkt ook parttime bij het Hoger Onderwijs voor Ouderen van de Universiteit Leiden.
Dhr. Norbert Peeters MA is filosoof en archeoloog. Binnen Studium Generale zijn de natuurwetenschappen zijn grootste opdracht.
Mw. Rafaëlle Kwakkel
Mw. Lisa Degens

Deze website maakt gebruik van cookies.