Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Romeinse grens

De Romeinse archeologie van Noordwest-Europa

In de laatste decennia voor het begin van onze jaartelling breidt het Romeinse Rijk zich uit in Noordwest-Europa. Rome krijgt in dit gebied te maken met militaire weerstand, vreemde gebruiken en een natuurlijke omgeving die sterk verschilt van het Mediterrane gebied. Anderzijds wordt de lokale bevolking geconfronteerd met een modern leger, een nieuwe wereld aan technologie en een centraal geleid imperium. De Romeinse archeologie richt zich primair op het bestuderen van materiële resten, die verzameld zijn op opgravingen, om inzicht te krijgen in deze zaken. Op deze manier ontstaat een ‘objectief’ beeld van deze periode en ligt het perspectief dicht bij de gewone mens, waardoor een unieke en veelomvattende inkijk ontstaat in deze voor Noordwest-Europa zo cruciale periode.

Fragment van een Zuid-Gallische terra sigillatakom uit de eerste eeuw, gevonden in Valkenburg (Z-H). Foto RMO te Leiden

Dr. Jasper de Bruin is Universitair Docent aan de Faculteit der archeologie van de Universiteit Leiden. Zijn vakgebied betreft de Romeinse archeologie, met een focus op Nederland en de directe omgeving.

Jasper de Bruin op de website van de Universiteit Leiden.

4 woensdagen
7, 14, 21 nov
11.15-13.00 en 14.15-16.00 uur
28 nov de gehele dag practicum en rondleiding
Leiden

Hoorcolleges met vragen, discussie.
Een hele dag practicum met Romeins aardewerk en een rondleiding.
Thuis ca. 2 uur studeren per bijeenkomst.

  • Carroll, M., Romans, Celts & Germans. The German Provinces of Rome, The History Press Ltd, 2001. ISBN 9780752419121, € 19,49.
  • Korte literatuurlijst voor wie verder wil lezen.
  • PDFs van de powerpoints.

Colleges € 292,50 (excl. kosten voor het studieboek)
Met HOVO-fan-pas € 31,50

Aanmelden

Aanmeldingsformulier voor de colleges

Dit is het reguliere aanmeldingsformulier. Ook studenten die reguliere opleidingen volgen aan de Universiteit Leiden (LEI) en medewerkers die momenteel aan de Universiteit Leiden verbonden zijn, kunnen met behulp van dit formulier inschrijven. Het formulier biedt de mogelijkheid te betalen via Ideal, credit card of door middel van een factuur. NB U ontvangt na verzending van het ingevulde formulier een bevestiging, zodat u kunt controleren of de aanmelding is verwerkt.

Aanmeldingsformulier voor veelplegers/grootverbruikers

HOVO-deelnemers kunnen voor € 600,- een HOVO-fan-pas kopen die geldig is voor een half jaar: februari t/m juli en augustus t/m januari. Wie een dergelijke pas bezit kan zich gedurende het half jaar inschrijven voor een sterk gereduceerd tarief. (Zie de cursusbeschrijvingen.) U kunt dit formulier ook gebruiken wanneer u al een geldige HOVO-fan-pas heeft en dus alleen voor de cursus wilt inschrijven.

Aanmeldingsformulier en verzoek om korting

Voor wie in aanmerking wil komen voor de korting van 50% voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum. U dient dit gestandaardiseerde verzoek om korting uit te printen en ingevuld en ondertekend te versturen, vergezeld van kopieën van de gevraagde bewijzen, ten laatste drie weken voor aanvang van de cursus. Op grond van de gevraagde informatie over uw inkomen en vaste lasten besluit HOVO vervolgens of u voor korting in aanmerking komt.
De korting kan slechts gelden voor één collegereeks per semester. Korting op de kosten van excursies, reizen, boeken e.d. is niet mogelijk.
Dit formulier geeft geen mogelijkheid online te betalen: u ontvangt een factuur.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie