Logo Universiteit Leiden.

nl en

Museumclub

De Museumclub is een subvereniging van ProParte.

Doel

Maandelijks museumbezoek in de regio, meestal onder deskundige leiding of met audiotour.

Lidmaatschap

Staat open voor alle ProParte-leden. Het ledenaantal ligt rond de 20.
Nieuwe leden welkom!

Contributie

€ 50 per jaar

Voorbereidingscommissie

Mieke Popma
Nel Rooijmans
Wytske Timmerman

Contactpersoon

Wytske Timmerman
071-5762791
a.w.timmerman@planet.nl

 

Jaarverslag 2021

In het eerste helft van 2021 zaten we nog steeds in lockdown en een museumbezoek zat er niet in. Toen er versoepelingen kwamen was het zomer en de periode voor museumbezoek voorbij. In september 2021 is sinds ruim anderhalf jaar weer een bezoek gebracht aan een museum. Ons eerste bezoek met rondleiding was aan museum Volkenkunde Leiden met de tentoonstelling de Azteken. In oktober zijn we naar de tentoonstelling de Gouden Koets in het Amsterdam Museum geweest. Helaas moesten we een bezoek aan Museum Beelden aan Zee  annuleren daar corona weer de kop op stak. Het aantal leden van de museumclub neemt af door verhuizing, ziekte en overlijden. Wel melden zich  we enkele nieuwe leden. Wij hopen het komend jaar weer regelmatig musea te kunnen bezoeken.

Deze website maakt gebruik van cookies.