Logo Universiteit Leiden.

nl en

Wandelclub

De Wandelclub is een subvereniging van ProParte.

Doel Relaxed wandelen met aandacht voor de omgeving
Activiteiten Iedere tweede vrijdagochtend van de maand. De wandelingen duren 2 tot 2,5 uur (7,5 tot 10 km). Gezamenlijk koffiedrinken achteraf.
Lidmaatschap Leden van de vereniging ProParte
Leden 17
Contributie Geen
Vervoer naar wandellocatie Op eigen gelegenheid
Contactpersonen

Titia van der Eb‑Brongersma
tvandereb@hotmail.com
 
Roel Willemze
r.willemze@outlook.com

Op het programma staan wandelingen in de omgeving van Leiden; een enkele keer iets verder weg. We bezoeken afwisselend polder, duinen, strand en landgoederen, waarbij de aandacht uitgaat naar natuur en de historie van het gebied. 

Omdat door vakanties en andere bezigheden niet alle leden iedere keer aanwezig kunnen zijn, is een geringe uitbreiding van het ledenaantal mogelijk.

Jaarverslag 2023

De ProParte Wandelclub bestond in 2023 vijf jaar. De wandelingen worden enthousiast bezocht. Het is verrassend dat er ieder jaar toch weer nieuwe interessante wandelingen kunnen worden uitgezet.

Hoogtepunten dit jaar

De wandeling door het gesloten gebied van de waterleidingduinen van Dunea in Scheveningen, met bezichtiging van de verschillende technische ruimten voor de zuivering van rivierwater o.l.v. een medewerker van Dunea, die ook een boeiende uitleg gaf over de huidige problemen t.a.v. ons drinkwater.

Een stevige wandeling door de vochtige weilanden en drassige broekbossen van Wassergeest, Lisse, waarbij we sportief over een aantal hekken moesten klimmen.

Deze website maakt gebruik van cookies.