Logo Universiteit Leiden.

nl en

Homerus leesclub

De Homerus leesclub is een subvereniging van ProParte.

Naam

ProParte Homerus leesclub

Doel

Samen het werk van  antieke schrijvers lezen

Lidmaatschap

Staat open voor alle ProParte-leden die eindexamen Grieks hebben afgelegd. Er is plaats voor nieuwe leden.

Contributie

Geen

Contactpersoon

Ine Sterk-Berkvens

E-mailadres

proparte.leiden@gmail.com

 

Jaarverslag 2019

De groep is gemiddeld 2 keer per maand bijeengekomen. Tot de zomervakantie 2019 waren de bijeenkomsten op donderdagochtend, vanaf de zomervakantie 2019 komt de groep bijeen op maandagochtend 12:00 uur.

De laatste jaren leest de groep de schrijver van het eindexamen Grieks van dat (school)jaar. In 2019 was dat tot de zomervakantie Homerus en daarna Herodotus, in de prachtige uitgave die speciaal voor het eindexamen werd samengesteld. Na de zomervakantie 2019 is gestart met het lezen van Plato. In het cursusjaar 2020 – 2021 zal Euripides gelezen worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.