Logo Universiteit Leiden.

nl en

Tuinclub

De Tuinclub is een subvereniging van ProParte.

Naam

ProParte Tuinclub

Doel

Bezoeken van tuinen, kwekerijen, landgoederen en musea inzake tuinhistorie; ook lezingen over tuinhistorie. Frequentie: 1x p. mnd

Lidmaatschap

ProParteleden

Contributie

€ 15 per jaar

Contactpersoon

Adri Gittenberg-de Groot; Joke Ploem-Zaaijer

E-mailadres

acgitten@gmail.com; jokeploem@hotmail.com

 

Jaarverslag ProParte Tuinclub 2017

In 2017 werd het thema van Aziatische invloeden op onze Europese planten nog even doorgezet en is de tuinclub gestart met een nieuwjaarsbijeenkomst op 4 januari met een lezing van Titia van der Eb over de oorsprong van Japanse bomen in Europa.

De tuinclub organiseerde ongeveer maandelijks een activiteit. Onder andere werd een bezoek gebracht aan de UB, waar bijzondere prenten uit Siebolds Botanica konden worden bewonderd met deskundige uitleg van Prof. dr. Harm Beukers. Het jaarprogramma werd toegelicht bij een lunch in de Hortus en een rondleiding langs bijzondere bollen door Carla Teune. Voorts werd een bezoek gebracht aan kwekerij Meeuwisse gedurende de voorjaarsbollentijd en in de zomer aan de kwekerij van Piet Panthus, met een specialiteit in agapanthus-soorten. Een mooi tuinbezoek werd afgelegd bij Miek van Diggelen in Oegstgeest. Het jaarlijkse tweedaagse uitje voerde de tuinclub dit jaar naar Schouwen-Duivenland, waar behalve de boerderij van Ruud van den Berg en Gerard Barendse diverse tuinen in en rondom Dreischor werden bezocht.

De tuinclub combineert zijn activiteiten vaak met cultuur en kunst en kon tijdens de jaarlijkse KunstSchouw in diverse tuinen en ateliers beelden en schilderijen bewonderen. Als afsluiting van het jaar werd het kunstwerk van Turrell het “Hemels Gewelf” in Kijkduin en museum Voorlinden met de tuinaanleg van Piet Oudolf te Wassenaar bezocht.

De club bloeit als nooit tevoren en kon weer 2 nieuwe leden verwelkomen zodat er nu in totaal 21 leden (M/V) zijn. Helaas heeft onze oprichtster Greeth Vredevoogd door andere activiteiten in het pensionada bestaan de club verlaten. Zij wordt bedankt voor het initiatief dat zij destijds ondernam.

Adri Gittenberger-de Groot, Joke Ploem-Zaaijer en Annemarie De Vries-Termijtelen regelen de activiteiten. 

De contributie bedraagt € 15,- per jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie