Logo Universiteit Leiden.

nl en

Tuinclub

De Tuinclub is een subvereniging van ProParte.

Naam

ProParte Tuinclub

Doel

Bezoeken van tuinen, kwekerijen, landgoederen en musea inzake tuinhistorie. 
Lezingen over tuinhistorie.
Frequentie: 1x per maand.

Lidmaatschap

ProParte-leden

Contributie

€ 15 per jaar

Contactpersoon

Joke Ploem-Zaaijer
jokeploem@hotmail.com

Jaarverslag 2020

Adri Gittenberger, Annemarie de Vries en Joke Ploem, begonnen 2020 zoals elk jaar met een lunch bij Level om het komende jaar te bespreken. Die lunch werd zoals altijd gekenmerkt door een stimulerende, enthousiaste sfeer en we hadden weer veel plannen voor 2020. Maar ja, er kwam corona en Adri werd ziek met zo’n slechte prognose dat wij helaas al in september 2020 afscheid van haar moesten nemen.

Van het jaarprogramma konden slechts twee punten worden gerealiseerd. We brachten op 23 juli een bezoek aan Berbice, een 17e -eeuwse buitenplaats in Voorschoten. Berbice omvat naast het hoofdhuis een oranjerie, een rozentuin, en een park, door Johan David Zocher sr. ontworpen. De buitenplaats is nu eigendom van een stichting en we kregen een bijzonder interessante rondleiding van twee deskundige vrijwilligers, één voor het park en de oranjerie en één voor de moestuin met de bijzondere fruitmuren van Pieter de la Court van der Voort.

Op 17 september bezochten we de tuin van de Zonnehof in Aerdenhout, waar Marlies ter Borg woont. Het bezoek was geconcentreerd rondom de bankiers van het Verzet, de gebroeders van Hall. Zij waren bewoners van de Zonnehof o.a. gedurende de bezetting. De heldhaftige en slimme activiteiten van de broers zijn mooi weergegeven in een beeld van Frans van der Ven. We bezochten ook het monument voor de broers bij het Kennemer Lyceum. Zowel bij Marlies thuis als bij het monument herdachten we Adri, onze inspirator in de tuinclub, maar bovenal ons aller vriendin. Tot slot gingen we naar de dahlia-pluktuin in Heemstede, waar we de mooiste dahlia’s die we ooit gezien hadden als een boeket mee naar huis konden nemen.

Een ingelast programmapunt was een thee in de tuin van Joke Ploem op 24 juni. Onder handhaving van de coronaregelen op anderhalve meter afstand en met aparte zitjes, werd het een bijzonder sfeervolle middag. Er werd weliswaar niet zozeer over tuinen gesproken, maar we genoten vooral van een zomerdag in een schaduwrijke tuin.

Vermeldenswaard is verder dat we voor het eerst lidmaatschapsverzoeken via de website kregen. Tot nu toe hebben deze verzoeken nog niet tot een lidmaatschap geleid.

Natuurlijk kijken we uit naar 2021 en we we hopen dan weer maandelijkse uitjes te kunnen realiseren

Deze website maakt gebruik van cookies.