Logo Universiteit Leiden.

nl en

Filmclub

De Filmclub is een subvereniging van ProParte.

Naam

ProParte Filmclub

Doel

Samen 1 x per maand naar de bioscoop gaan in de periode oktober t/m juni. Na afloop van de film praten we nog wat na.

Lidmaatschap

Staat open voor alle ProParte-leden en hun leden. 

Contributie

Geen. De leden betalen hun eigen bioscoopkaartje.

Contact

Marita Danhof
m.b.danhof@casema.nl
 
Aanmelding als lid kan via een e-mail aan Marita Danhof.

De Filmclub telt op dit ogenblik ongeveer 40 leden (m/v). Vanaf oktober tot juni bezoeken we maandelijks een film.
Om zo veel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen films bij te wonen, organiseren we de bijeenkomsten afwisselend op de maandag, dinsdag of woensdag. Meestal kiezen we de film in de vroege avond, een enkele keer later op de avond of ’s middags.

De “filmkeuzecommissie” bestaat uit Annelies Boschloo, Frans Cleton en Marita Danhof. Leden ontvangen een uitnodiging per email, vergezeld van een korte beschrijving van de film. Meestal bespreken we na afloop van de film nog even wat ieder ervan gevonden heeft, een leuk aspect van het samen naar de bioscoop gaan. Mensen hoeven niet vooraf door te geven of ze meegaan naar de film. De laatste bijeenkomst in juni sluiten we traditiegetrouw af met een film en een slotdiner.

Jaarverslag 2021

Helaas hebben we vanwege corona maar heel weinig films kunnen bezoeken in 2021. Alleen op 5 oktober hebben we de film “Mijn beste vriendin Anne Frank” kunnen zien. De rest van het jaar moesten we het opnieuw doen met uitwisselen van tips en de nieuwsbrieven van de Leidse bioscopen.

Deze website maakt gebruik van cookies.