Logo Universiteit Leiden.

nl en

Filmclub

De Filmclub is een subvereniging van ProParte.

lNaam

ProParte Filmclub

Doel

Samen 1 x per maand naar de bioscoop gaan in de periode oktober t/m juni. Na afloop van de film praten we nog wat na.

Lidmaatschap

Staat open voor alle ProParte-leden en hun leden. 

Contributie

Geen. De leden betalen hun eigen bioscoopkaartje.

Contact

Marita Danhof
m.b.danhof@casema.nl
 
Aanmelding als lid kan door middel van een e-mail aan Marita Danhof.

De laatste twee filmavonden van dit seizoen zijn dinsdag 7 mei en woensdag 5 juni. Gebruikelijk is ook om de laatste avond van het seizoen met elkaar uit eten te gaan.

Jaarverslag 2018

De filmclub telt op dit ogenblik ruim 30 leden (M/V, 32 e-mailadressen waarbij sommige adressen voor twee personen gelden) en staat open voor ProParte–leden en hun partners (ook niet-leden van de club kunnen zich incidenteel bij het gezelschap voegen).

De filmclub kwam bij elkaar van oktober t/m juni, op de eerste of tweede maandag-, dinsdag- of woensdagavond van de maand. Aan het begin van het seizoen (in september) werd een overzicht gemaakt van de gekozen data.

De “filmkeuringscommissie” bestond uit Annelies Boschloo, Bob van Es, Marita Danhof en Connie Habing.

De uitnodiging geschiedde per mail en ging vergezeld van een korte beschrijving van de film. Meestal werd na afloop van de film nog even besproken wat ieder er van gevonden had, een leuk aspect van het samen naar de bioscoop gaan. Mensen hoefden niet vooraf door te geven of ze meegaan naar de film. 

Films die we in 2018 bezochten waren o.a.: The Children Act, First Man and Cold War.

Op 6 juni 2018 werd tijdens de laatste filmavond van het seizoen met een grote groep gegeten bij het Indiaas/Pakistaanse restaurant India Way. Vanwege het mooie weer zaten we buiten aan een lange tafel. Het was een feestelijke afsluiting.

Deze website maakt gebruik van cookies.