Logo Universiteit Leiden.

nl en

ProParte

Welkom op de website van ProParte, de vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden, hun echtgenoten en partners. 

Over ProParte

De vereniging is opgericht onder deze naam op 11 januari 2017 als samenvoeging van de Vereniging van Hoogleraren (HOLEC) en de Vereniging van Echtgenoten en Partners van Hoogleraren (VROLEC) aan de Universiteit Leiden, die voorheen als zelfstandige verenigingen functioneerden.
Meer informatie over de vereniging en het bestuur

Doel

ProParte streeft ernaar de band tussen de hoogleraren van de Universiteit Leiden en hun echtgenoten en partners, alsmede hun band met de universiteit in stand te houden en te versterken. Zij doet dit onder meer door voor haar leden een breed scala van activiteiten te organiseren, maar ook door projecten tot behoud van bijzonder universitair erfgoed financieel te ondersteunen. Nadere informatie over deze activiteiten is te vinden op deze website.

Voor op- en aanmerkingen en ideeën houdt het bestuur zich aanbevolen.

Deze website maakt gebruik van cookies.