Logo Universiteit Leiden.

nl en

ProParte

Welkom op de website van ProParte, de vereniging van hoogleraren van de Universiteit Leiden, hun echtgenoten en partners. 

Over ProParte

De vereniging is opgericht onder deze naam op 11 januari 2017 als samenvoeging van de Vereniging van Hoogleraren (HOLEC) en de Vereniging van Echtgenoten en Partners van Hoogleraren (VROLEC) aan de Universiteit Leiden, die voorheen als zelfstandige verenigingen functioneerden.
Meer informatie over de vereniging en het bestuur

Doel

ProParte streeft ernaar de band tussen de hoogleraren van de Universiteit Leiden en hun echtgenoten en partners, alsmede hun band met de universiteit in stand te houden en te versterken. Zij doet dit onder meer door voor haar leden een breed scala van activiteiten te organiseren, maar ook door projecten tot behoud van bijzonder universitair erfgoed financieel te ondersteunen. Nadere informatie over deze activiteiten is te vinden op deze website.

Voor op- en aanmerkingen en ideeën houdt het bestuur zich aanbevolen.

Terugkijken en -lezen

 
2023 
 

Kerstverhaal 2023
Geschreven door Ruurd Halbertsma

Probeer het maar - een klein stukje van een levenswerk
Lezing door Vincent Icke op 23 juni 2023

1 jaar oorlog in Oekraïne
Lezingen door André Gerrits, Frans Osinga en Nico Schrijver op 14 maart 2023

2022
 

Kerstverhaal 2022
Geschreven door Ruurd Halbertsma

Van Rijksambtenaar tot hordeloper. Academische vrijheid voor en na de Wet 
op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) van 1993.

Lezing door Pieter Slaman op 15 juni 2022

Oorlog in Oekraïne
Lezingen door André Gerrits, Frans Osinga en Nico Schrijver op 11 april 2022

2021
 

Wetenschap en politiek
Lezing door Jan Anthonie Bruijn op 12 mei 2021

Boerhaaves schoonzoon en de machtige Memnon
Lezing door Ruurd Halbertsma 7 april 2021

Deze website maakt gebruik van cookies.