Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over ons

Informatie over de vereniging en het bestuur.

Geschiedenis

ProParte is opgericht op 11 januari 2017 als samenvoeging van de Vereniging van Hoogleraren (HOLEC) en de Vereniging van Echtgenoten en Partners van Hoogleraren (VROLEC) aan de Universiteit Leiden, die voorheen als zelfstandige verenigingen functioneerden.
Lees meer over de geschiedenis van onze vereniging

Bestuur

Het bestuur van ProParte bestaat uit: 

Voorzitter: Prof.drs. Caesar Sterk
Vicevoorzitter: Vacature
Penningmeester: Prof.dr. Ruurd Halbertsma
(ondersteuning door José Tieleman-Shamier)
Secretaris: Mr. Hans Teunissen
(ondersteuning door Aty van der Leden)
Lid: Vacature

Leden

In verband met privacywetgeving is het niet toegestaan de ledenlijst toegankelijk te maken voor niet-leden. Daarom is deze lijst niet raadpleegbaar via deze ProParte-website. Mochten leden van ProParte in verband met te organiseren activiteiten, of om andere redenen toegang wensen tot het ledenbestand, dan kunnen zij zich wenden tot de secretaris van ProParte

Lidmaatschap

Hoogleraren verbonden aan de Leidse universiteit en hun echtgenote/echtgenoot/partner kunnen lid worden van ProParte door aanmelding bij het bestuur (proparte.leiden@gmail.com). Er is een jaarlijkse contributie van € 22,50 per persoon. 

Subverenigingen

ProParte kent een aantal subverenigingen die zijn opgericht door leden om specifieke activiteiten te organiseren. Op deze website vindt u een overzicht van deze subverenigingen, wat ze doen, voor wie ze openstaan, hoe en bij wie u zich desgewenst kunt aanmelden.
Overzicht subverenigingen

Statuten

De statuten van de vereniging ProParte

Jaarstukken

Door ProParte gesteunde goede doelen

  • Restauratie van het 11e-eeuwse Arabische handschrift Materia Medica in de Universiteitsbibliotheek
  • Instandhouding van de tentoonstellingsruimte van het Rijksherbarium
  • Restauratie van oude handschriften van de Universiteitsbibliotheek
  • Restauratie van het orgel in het Groot Auditorium
  • Restauratie van de stoelen van de Bibliotheca Thysiana
  • Adoptie van een Leidsche Fles in het Museum Boerhaave
  • Restauratie van de muurtekeningen op de buitenwand van het “Zweetkamertje” in het Academiegebouw aan het Rapenburg
  • Restauratie van wiskundemodellen
  • Inrichting van een Universiteitskamer in het vernieuwde Stedelijk Museum De Lakenhal
  • Restauratie van de Atlas van Blaeu in Bibliotheca Thysiana

Enkele verzoeken tot financiële ondersteuning door ProParte zijn thans in behandeling. 

Privacy

Privacyverklaring ProParte

 

Deze website maakt gebruik van cookies.