Logo Universiteit Leiden.

nl en

Over ons

Informatie over de vereniging en het bestuur.

Geschiedenis

ProParte is opgericht op 11 januari 2017 als samenvoeging van de Vereniging van Hoogleraren (HOLEC) en de Vereniging van Echtgenoten en Partners van Hoogleraren (VROLEC) aan de Universiteit Leiden, die voorheen als zelfstandige verenigingen functioneerden.
Lees meer over de geschiedenis van onze vereniging

Bestuur

Het bestuur van ProParte bestaat uit: 

Voorzitter: Prof.dr. Caesar Sterk
Vicevoorzitter: Drs. Marita Danhof
Penningmeester: Prof.dr. Ruurd Halbersma
(ondersteuning door José Tieleman-Shamier)
Secretaris: Mw. Helmke Berends-Smits
(ondersteuning door Aty van der Leden)
Lid: Mr. Hans Teunissen

Leden

In verband met privacywetgeving is het niet toegestaan de ledenlijst toegankelijk te maken voor niet-leden. Daarom is deze lijst niet raadpleegbaar via deze ProParte-website. Mochten leden van ProParte in verband met te organiseren activiteiten, of om andere redenen toegang wensen tot het ledenbestand, dan kunnen zij zich wenden tot de secretaris van ProParte

Lidmaatschap

Hoogleraren verbonden aan de Leidse universiteit en hun echtgenote/echtgenoot/partner kunnen lid worden van ProParte door aanmelding bij het bestuur (proparte.leiden@gmail.com). Er is een jaarlijkse contributie van € 22,50 per persoon. 

Subverenigingen

ProParte kent een aantal subverenigingen die zijn opgericht door leden om specifieke activiteiten te organiseren. Op deze website vindt u een overzicht van deze subverenigingen, wat ze doen, voor wie ze openstaan, hoe en bij wie u zich desgewenst kunt aanmelden.
Overzicht subverenigingen

Statuten

De statuten van de vereniging ProParte

Jaarstukken

Jaarverslag 2019
Financieel verslag 2019

Gesteunde goede doelen

Vanuit ProParte-middelen is bijgedragen aan:

  • instandhouding van de tentoonstellingsruimte van het Rijksherbarium
  • de restauratie van oude handschriften van de Universiteitsbibliotheek
  • de restauratie van het orgel in het Groot Auditorium
  • de restauratie van de stoelen van de Bibliotheca Thysiana
  • de adoptie van een Leidsche Fles in het Museum Boerhaave
  • de restauratie van de muurtekeningen op de buitenwand van  het “Zweetkamertje” in het Academiegebouw aan het Rapenburg
  • de restauratie van wiskundemodellen
  • de inrichting van een Universiteitskamer in het vernieuwde Stedelijk Museum De Lakenhal.

Enkele verzoeken tot financiële ondersteuning door ProParte zijn thans in behandeling. 

Privacy

Privacyverklaring ProParte

 

Deze website maakt gebruik van cookies.