Logo Universiteit Leiden.

nl en

Blok IV: Zelf onderzoek doen

Nadat je interesse in een bepaald vakgebied tijdens blok III is gegroeid, ga je in dit vierde blok zelf onderzoek doen. In een tweetal voer je zelfstandig een onderzoeksproject uit en volg je vier ondersteunende bijeenkomsten met alle PRE’ers.

Voorbeeldonderwerpen

Ter informatie vind je hieronder een greep uit de onderzoeken die PRE’ers in voorgaande jaren hebben uitgevoerd. Zoals je kunt zien, kun je in Blok IV onderzoek doen naar een grote variëteit aan thema's.

 • The Dopaminergic System and Caffeine: What are the Effects of Caffeine on the Accessory Stimulus Effect?
 • Moleculaire virologie: stuntelen in de wonderlijke wereld der virussen  
 • Permanente schade na een hartinfarct: therapie in zicht  
 • De invloed van de FAS-receptor op het klinische verloop van dikkedarmkanker
 • From stem cell to pancreas: the differentiation of mESCs into glucose-responsive, nsulin-producing bèta-like cells
 • De kosteneffectiviteit en toegevoegde waarde van een genderneutraal
  HPV-vaccinatieprogramma in Nederland
 • Eye colour as a predisposing factor for uveal melanoma
 • Is het theoretisch mogelijk een vaccin te ontwikkelen tegen alle vormen van kanker?
 • Patient Knowledge Of Risk Factors Of Venous Thromboembolism
 • Metabole staat van spieren in samenhang met beweging bij ouderen
 • Het verband tussen de kennis van kinderen over gehoorschade en het risicogedrag dat zij vertonen
 • De optimalisatie van de detectie van biomarkers voor lepradiagnostiek
 • Tools voor het real-time visualiseren van cardiomyocyten
 • Het herkennen van muziekinstrumenten door slechthorenden
 • The Effect of ER-stress on Betacell Identity
 • Een complottheorie of een monopolie op de 'de waarheid'? 
  Een onderzoek naar het mediagebruik van Turkse jongeren 
  rondom de Turkse staatsgreep van 15 juli 2016 
 • 'Possible selves' en criminaliteit 
 • Tony's policy: Inspiring or failure? (Over Tony Chocolonely)
 • Fairness in the International Tax System 
 • 'Mannen horen (niet) thuis, achter het fornuis'. Een onderzoek naar het verband tussen expliciete en impliciete genderstereotypen van ouder en kind
 • Contractarbeid
 • 'Kiezen we voor onze vrijheid of tekenen we de capitulatie van Nederland?': Geert Wilders en framing
 • To what extent is ethnic scapegoating used in regime consolidation?
 • Influence of socioeconomic status on mortality: results from a cohort study from the Netherlands
 • De grenzen van de vrijheid van meningsuiting in de zin van artikel 10 Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens
 • Onderzoek naar de representatie van gender en etnische minderheden in Nederlandse schoolboeken.
 • Opties te koop: een onderzoek naar de eerlijke prijs van callopties.
 • The American Wish for Weapons
 • Vrije tijd en sociale intelligentie in de adolescentie 
 • Autisme Spectrum Stoornis: SociaalOpStap vs. Google Glass   
 • De invloed van verwachtingen op pijnbeleving
 • Metacognitie in het onderwijs: beïnvloedt het vakkenpakket van leerlingen in het voortgezet onderwijs de metacognitieve vaardigheden?
 • Het verband tussen het gezicht en het karakter: gezichtsbreedte en beoordeelde betrouwbaarheid
 • Pijn is fijn, maar wel met een jongensbrein!
 • Social Media: Influence of Face-to-face Contact on Cooperation
 • Metacognition as Compensation for Dyslexia
 • Mythen als vertelstof: een comparatief onderzoek naar de manier waarop mythen werden overgedragen in Edo Japan en klassiek Griekenland
 • Het echte verhaal: in het hol van het fascistische beest. Sovjet-vrouwen
  in de Tweede Wereldoorlog 
 • Are there still traces of the Dutch foreign policy during the Golden Age (1588-1672) to be found in today's Dutch foreign policy?
 • De andere kant van het verhaal. De Amerikaanse betrokkenheid in Vietnam langs de meetlat van de Kantiaanse plichtethiek
 • Klassieke retorica bij YouTubers
 • Rainbow Sexuality: On early and late writings of James Purdy
 • Geschiedenis, grammatica en verspreiding van whatsappen, appen
  en whappen
 • Klinkerperceptie en klinkerproductie. Een onderzoek naar de relatie 
  tussen de perceptie en productie van Engelse klinkers
 • De rol van het subjectin de fundamenten van de wiskunde: een weerlegging van de twee thesen van het platonisme door de intuïtionistische visie van L.E.J. Brouwer
 • "Wij zijn de 150 afgevaardigden": Een taalkundig-stilistische analyse
  van Thierry Baudets gebruik van ‘inclusief wij’
 • Wiskundig model voor witte vlieg op kasbonenplanten  
 • Exoplaneten: zijn er kandidaat-exoplaneten te vinden rondom witte dwergen met de transitmethode in de dataset die verzameld is door de K2-telescoop?  
 • Interference and quantum entanglement 
 • Geïntegreerde zonne-energie - fotovoltaïsche ontwikkeling toepassen op de Erasmus Universiteitsbibliotheek
 • Optimalisatie met schaakborden en koninginnen
 • On the origin of salt deposits
 • Mathematische paradoxen in de kansrekening
 • Joining Techniques for Carbon Fibre Thermoplastic Composites. An overview of industrial benefits and drawbacks to aeropace applications of continuous ultrasonic welding compared to mechanical fastening and adhesive bonding
 • The Biggest Mystery of Physics: Dark Matter
 • Voedseldegradatie aantonen met behulp van MRI in het aardmagnetisch veld
 • Het virus van de eenentwintigste eeuw: het modelleren van sociale netwerken op basis van een ziektemodel.
 • Predicting Flight Delay Using Machine Learning
 • How the Northern Lights Are Affected by Magnetic Fields, the Air Pressure, and Solar Wind
 • Biohacking with CRISPR-Cas9
 • The Validity and Reliability of Smartphone Applications Counting Steps
 • Continuous Ultrasonic Welding of Thermoplastic Composites:
  An Investigation on the Diagonal Flow Front.

Beoordeling

Aantal studiepunten: 5 EC 
Niveau: 200 

Deze website maakt gebruik van cookies.