Logo Universiteit Leiden.

nl en

Programma

Het programma van PRE Den Haag bestaat uit drie blokken en een reflectieblok dat verspreid is over het hele curriculum. In elk van deze blokken kom je steeds meer te weten over de wetenschap. Elke donderdag van 13:00 tot 17:00 (en enkele keren op woensdag) volg je onderwijs op de Haagse locaties van de Universiteit Leiden, waarvoor je je natuurlijk goed voorbereidt. Op die manier haal je het meeste uit het PRE!

Het Pre-University College Den Haag is onze nieuwste programma en is gericht op de Haagse scholieren. Wij zijn nog volop bezig met het ontwikkelen en vormgeven van het programma. Uitgangpunt daarbij is dat elk blok anders is ingericht, zodat je zoveel mogelijk kunt leren. Kies in het menu aan de linkerkant een blok om meer over het onderwijs te lezen.

Studiebelasting

Een student aan het Pre-University College Den Haag volgt elke donderdag van 13:00 tot 17:00 (en enkele keren op woensdag) volgens een vastgesteld rooster onderwijs op een van de locaties van de Universiteit Leiden in Den Haag. Daarnaast geldt er natuurlijk ook voorbereidings- en /of uitwerktijd. De precieze onderwijslast per blok is te vinden op de pagina's van de verschillende onderwijsblokken.

De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System (ECTS). Eén EC staat voor 28 uur studiebelasting. Het eenjarige curriculum van het Pre-University College in Den Haag levert de student 8 EC op.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Doelstelling van het onderwijs 

Universitair onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid, ontwikkelt een kritische houding en stimuleert het creatief proces voor het verzinnen van oplossingen.

Niveaus

De Universiteit Leiden heeft voor haar bacheloronderwijs vier niveaus ingevoerd: 100, 200, 300 en 400. Hierbij is het niveau 100 het aanvangsniveau voor een bacheloropleiding. Het onderwijs van het Pre-University College Den Haag is op universitair niveau 100. 

Deze website maakt gebruik van cookies.