Logo Universiteit Leiden.

nl en

Reglementen & voorzieningen

Om het PRE voor iedereen goed te laten verlopen, is er een aantal regels en maakt de Universiteit Leiden gebruik van verschillende voorzieningen.

Op deze pagina vind je een aantal belangrijke regels over je gegevens en over wat je moet doen als je ziek bent.

LET OP: deze informatie geldt alleen voor vwo-scholieren die het Pre-University College volgen. Voor bachelor- en masterstudenten gelden andere richtlijnen. Kijk voor meer informatie op de studentenwebsite.

Adres

Het is de verantwoordelijkheid van de student dat het PRE-bureau steeds over zijn of haar juiste adres beschikt (dit is het adres waarop men het best en snelst wordt bereikt). Adreswijzigingen dient men direct door te geven aan het PRE-bureau. 

Aan/afwezigheid

De PRE-studenten zijn aanwezig tijdens alle onderwijsverplichtingen. De docenten overleggen bij elk college een presentielijst die door de aanwezige studenten wordt ondertekend. Afmeldingen, bijvoorbeeld door ziekte, worden uiterlijk om 9:30 uur op de dag van het college doorgegeven aan het PRE-bureau. Dat kan telefonisch via 071 527 66 60. Bij geen gehoor kan een e-mail worden gestuurd aan pre@ha.leidenuniv.nl, met vermelding van de naam van de student, het college dat gemist wordt en de reden van de absentie. De PRE-studenten melden hun afwezigheid ook bij de PRE-mentor op school. Ook het PRE-bureau meldt de absentie op school.

Verzekeringen

Deelnemers aan onderwijs(-gerichte) activiteiten van de Universiteit Leiden vallen onder de aansprakelijkheidsverzekering van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.