Logo Universiteit Leiden.

nl en

Blok V: Wetenschap 2.0

In dit laatste blok behandelen we de dilemma's waar echte wetenschappers ook mee te maken krijgen. Want wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk een publieke ‘buitenkant’ die minstens zo belang­rijk is als de persoonlijke inzet aan de ‘binnenkant’. Hoe maak je andere mensen enthousiast voor jouw geweldige onderzoek?

Waardevol wetenschappelijk onderzoek

Je hebt als onderzoeker altijd te maken met een sociale context van samenwerking en concurrentie, uit­wis­se­ling van ideeën (congressen, publicaties, informeel overleg), schaarse midde­len (tijd, geld, faciliteiten), controle en verantwoording van je resultaten.
In die context word je als wetenschapper voortdurend uitgedaagd om de opzet, de inhoud en de relevantie van je onderzoek duidelijk te maken aan anderen: aan vakgenoten, direc­teuren en geldverstrekkers, aan politici en aan een breder publiek.
Wat houdt het onderzoek precies in? Waarom doe je het op deze manier? Waarom, voor wie en in welk opzicht maakt de uitkomst een verschil? Waarom is het van belang dat voor jouw onderzoek faciliteiten beschikbaar worden gesteld? Waarom zou iemand het moeten publiceren? 

Science 2.0

Science 2.0 gaat over de vraag of en hoe wetenschappelijk onderzoek in de nabije toekomst zal veranderen. Allerlei ontwikkelingen lijken te wijzen op grote veranderingen. Onder­­zoek wordt steeds vaker uitgevoerd door zeer omvangrijke teams van weten­schappers. Publicaties met honderden auteurs zijn geen uitzondering meer. Is er een toekomst voor onderzoek dat wordt uitgevoerd door individuen? Moet het idee van intellectuele eigendom op de helling?
Bovendien is onderzoek in de afgelopen decennia steeds meer afhankelijk geworden van technologische hulpmiddelen, waaronder compu­ters, die zich in een steeds sneller tempo ontwikkelen. Zullen computers het onder­zoek uiteindelijk overnemen? Welke rol zal de mens op termijn nog kunnen spelen? In het bijzonder brengt ook het internet veranderingen teweeg in de manier waarop onderzoek wordt bedreven. Denk daarbij aan het verzamelen en delen van gegevens, het raadplegen van archieven en samenwerken in de ‘Cloud’. De traditionele manier van publiceren in gedrukte tijdschriften en boeken bracht een typische organisatie van kennis met zich mee. Wat verandert er nu internet het dominante medium wordt? Hoe ziet Science 2.0 eruit?

Aantal studiepunten: 3 ECTS 
Niveau: 200

Deze website maakt gebruik van cookies.