Logo Universiteit Leiden.

nl en

Programma

Het PRE-programma bestaat uit vijf blokken, waarin je steeds meer te weten komt over de wetenschap. Elke maandagmiddag volg je onderwijs op de universiteit, waarvoor je je natuurlijk goed voorbereidt. Op die manier haal je het meeste uit het PRE!

Elk blok is anders ingericht, zodat je zoveel mogelijk kunt leren. Kies in het menu aan de linkerkant een blok om meer over het onderwijs te lezen.

Studiebelasting

Een student aan het Pre-University College volgt volgens een vastgesteld rooster elke maandagmiddag 4 uur onderwijs aan de universiteit. Daarnaast geldt voorbereidings- en /of uitwerktijd. De precieze onderwijslast per blok is te vinden op de pagina's van de verschillende onderwijsblokken.

De studiebelasting wordt uitgedrukt met behulp van het European Credit Transfer System (ECTS). Eén EC staat voor 28 uur studiebelasting. Het tweejarige curriculum van het Pre-University College levert de student 15 EC op.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Doelstelling van het onderwijs 

Universitair onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid, ontwikkelt een kritische attitude, stimuleert het creatief proces voor het verzinnen van oplossingen, geeft inzicht in het wetenschappelijk bedrijf (verwerven van kennis en kunde), en doet nadenken over de rol van wetenschap en wetenschapper in de maatschappij. 

Kwaliteitszorg en onderwijsevaluatie

Het PRE-onderwijs is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door docenten van de universiteit in samenwerking met medewerkers van het ICLON en met vwo-docenten. De kwaliteit van het onderwijs van het Pre-University College wordt via verschillende lijnen bewaakt, zowel voorafgaande aan als na afloop van het onderwijs. Na de afsluiting van ieder blok wordt het onderwijs geëvalueerd met de PRE-studenten en de docenten aan de hand van een evaluatie op Brightspace. Deelname aan deze evaluatie is verplicht: het voor een blok behaalde cijfer wordt niet vrijgegeven voordat de evaluatie is ingevuld. De uitslag hiervan wordt besproken met de opleidingscommissie die bestaat uit de blokcoordinatoren en PRE-studenten, waarna door de dean wordt vastgesteld of het onderwijs eventueel bijstelling behoeft. 

Niveaus

De Universiteit Leiden heeft voor haar bacheloronderwijs vier niveau’s ingevoerd: 100, 200, 300 en 400. Hierbij is het niveau 100 het aanvangsniveau voor een bacheloropleiding. Voor niveau 200 wordt kennis op niveau 100 verondersteld, enzovoort. Het onderwijs van het Pre-University College is op universitair niveau. Het niveau per blok staat bij de onderwijsbeschrijvingen vermeld. 

Deze website maakt gebruik van cookies.