Logo Universiteit Leiden.

nl en

Pedagogisch aanbod

Pedagogische tools en coaching voor mentoren

Nieuwe start

Als na de zomervakantie hopelijk het normale onderwijsleven weer van start kan gaan, zul je als school, als mentor en als docent alle klassen en de leerlingen in die klassen opnieuw in beeld moeten krijgen. Hoe gaat het met de leerlingen? Hoe staan ze ervoor? Niet alleen qua schoolresultaten maar ook op het gebied van de sociaal- emotionele ontwikkeling, welbevinden, groepsproces et cetera.

Pedagogische keuzes

Het vraagt pedagogische sensitiviteit om de (onderwijs)behoeften van leerlingen in kaart te brengen. Hiermee wordt gerefereerd aan het alert waarnemen en interpreteren van leerlinggedrag om van daaruit pedagogische keuzes te kunnen maken. Wij kunnen vanuit het ICLON teams van mentoren begeleiden bij het in kaart brengen van de (onderwijs)behoeften van klassen en individuele leerlingen binnen die klassen, het analyseren/ interpreteren van de gegevens en het opstellen van een plan van aanpak op klasniveau.

Mogelijkheden

Mogelijke thema’s die opgepakt kunnen worden:

  • Hoe maak ik van de klas een groep met een veilig leerklimaat?
  • Hoe krijg ik zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van mijn leerlingen en hoe kan ik hen hierbij ondersteunen?
  • Hoe krijg ik de leerlingen gemotiveerd?
  • Hoe kan ik leerlingen helpen met het ontwikkelen van goede studievaardigheden?

Contact

Neem voor meer informatie en/of een offerte op maat contact op met: nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. I.v.m. het inplannen van trainingen is het raadzaam uw eventuele belangstelling spoedig kenbaar te maken (vrijblijvend).

Nationaal Programma Onderwijs

Als een van interventies die een school inzet daarom vraagt, mogen middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs gebruik worden voor professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen.

Faciliteiten en randvoorwaarden NPO
Deze website maakt gebruik van cookies.