Logo Universiteit Leiden.

nl en

Studenten Lerarenopleiding

Studenten van de Lerarenopleiding die opgeleid worden tot docent

Direct inzetbaar

De studenten van de de Lerarenopleiding hebben al een bachelor of master in een vak afgerond en zijn bezig met de educatieve minor of master. Deze studenten kunnen direct worden ingezet op de stageschool (middels een aanvullend arbeidscontract met de stageschool).

Procedure

De school kan stagestudenten direct benaderen met de vraag of zij op betaalde basis NPO-activiteiten willen uitvoeren. ICLON speelt hier zelf geen actieve rol in, maar heeft wel de volgende richtlijnen vastgesteld om mogelijke studievertraging bij de Lerarenopleiding tegen te gaan:

 1. De school biedt de student voor het uitvoeren van NPO-activiteiten een tijdelijk arbeidscontract voor maximaal 8 uur per week; het uurtarief wordt door de school vastgesteld
 2. De student kan de uitgevoerde NPO-activiteiten beschrijven in een portfolio en dit portfolio aanbieden aan de opleiders van het ICLON; ICLON beoordeelt welke van de uitgevoerde activiteiten kunnen meetellen voor het praktijkdeel van de lerarenopleiding.

Taken

Mogelijke taken van deze stagestudenten kunnen zijn:

 • kleinere groepjes begeleiden of instructie geven tijdens de les van de docent (differentiëren);
 • individuele leerlingen en groepjes leerlingen die achtergebleven zijn bijspijkeren (naast de reguliere lessen);
 • training en/of begeleiding van eindexamenleerlingen in groepjes of één-op-één begeleiding;
 • instructie filmpjes maken (flipping the class room);
 • formatieve of summatieve (digitale) toetsen maken
 • (digitaal) lesmateriaal maken;
 • extra oefenen met groepjes leerlingen;
 • voorbereiden en/of begeleiden van practica;
 • begeleiden en/of ondersteunen bij profielwerkstukken;
 • andere taken, in overleg met de school.

Aanvullend

Studenten die al met de tweede helft van hun opleiding bezig zijn kunnen daarnaast ook ingezet worden om:

 • zelfstandig lessen te ontwerpen en uit te voeren voor (hele) klassen;
 • lessenseries ontwerpen toegesneden op het repareren of voorkomen van achterstanden in een schoolvak en daarbij remediërend, verrijkend of verdiepend lesmateriaal maken.

N.B. Mocht het zijn dat extra hulp, begeleiding en expertise gewenst is van een vakdidacticus of pedagoog voor een activiteit dat meer expertise vraagt dan dat je van een docent in opleiding kan verwachten, kijk dan naar ons vakdidactisch aanbod en pedagogisch aanbod.

NPO menukaart

Studentinzet is passend bij de interventies van de NPO menukaart, met name bij:

A

Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

B

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

E

(Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Contact

Neem voor meer informatie contact op via nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.