Logo Universiteit Leiden.

nl en

Vakdidactisch aanbod

Vakdidactische tools en coaching voor docenten

Leerwinst

Leerlingen hebben in de corona-periode uiteraard onderwijs gekregen, maar wat ze hiervan hebben opgepikt is heel verschillend. Het is daarom belangrijk om aan het begin van het nieuwe schooljaar als vaksectie de balans op te maken. Veel vaksecties werken al met jaarplannen waarin wordt aangegeven welke onderwerpen wanneer worden behandeld en hoe deze worden getoetst. Maar aan het vaststellen van een dergelijke jaarplanning kan een aantal belangrijke stappen voorafgaan waarmee veel leerwinst bij alle leerlingen kan worden geboekt.

Mogelijkheden

Hieronder wordt een aantal activiteiten voor vaksecties benoemd die wij vanuit het ICLON vakdidactisch kunnen ondersteunen. Uiteraard is het in overleg mogelijk om hier activiteiten op maat aan toe te voegen.

Kern en samenhang 
Het is zinvol om eerst als vaksectie de leerstof nog eens kritisch tegen het licht te houden.  Veel schoolboeken zijn namelijk overladen en versnipperd. De grootste leerwinst kan dan ook worden geboekt door kern en samenhang vast te stellen (voor één of meerdere leerjaren). Wij bieden tools aan waarmee vaksecties kern en samenhang kunnen vaststellen en op basis daarvan kunnen bepalen wat van het schoolboek echt moet worden behandeld en wat kan worden geschrapt. Dit resulteert niet alleen in meer leertijd voor wat echt belangrijk is (meer leren over minder), maar ook in meer keuzeruimte voor docenten en leerlingen.   

Formatief en gedifferentieerd uitdagen
Tevens bieden we vakdidactische tools waarmee in korte tijd formatief kan worden vastgesteld wat leerlingen kunnen m.b.t. de vastgestelde kern en samenhang en waaraan voor wie extra aandacht moet worden besteed.
Op basis hiervan kunnen vaksecties ook gedifferentieerd onderwijs over de vastgestelde leerstof in hoofdlijnen gaan ontwerpen. Wij bieden tools aan waarmee differentiatie eenvoudig en op een tijdbesparende manier in de reguliere lessen kan worden gerealiseerd.

Bovenstaande vakdidactische analyse en ontwerp kan ook weer richting geven aan een plan voor effectieve inzet van studenten, op een wijze waardoor de docent wordt verlicht maar tegelijkertijd ook de regie hierover houdt.

Inzet studenten

Contact

Neem voor meer informatie en/of een offerte op maat contact op met: nascholing@iclon.leidenuniv.nl

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld. I.v.m. het inplannen van trainingen is het raadzaam uw eventuele belangstelling spoedig kenbaar te maken (vrijblijvend).

Nationaal Programma Onderwijs

Als een van interventies die een school inzet daarom vraagt, mogen middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs gebruik worden voor professionalisering die nodig is om gekozen interventies te kunnen uitvoeren, zoals coaching of gerichte trainingen.

Faciliteiten en randvoorwaarden NPO
Deze website maakt gebruik van cookies.