Logo Universiteit Leiden.

nl en

Communicatie en participatie

In een nieuw participatieproces zijn omwonenden, ondernemers, studenten en andere betrokkenen in gesprek met elkaar over het alternatieve plan voor de Humanities Campus. Feedback wordt zorgvuldig meegewogen bij de ontwikkeling van een Stedenbouwkundig Plan.

Waar gaat het om?

In mei concludeerde de universiteit dat er een alternatief plan voor de Humanities Campus mogelijk is waarbij de woningen aan de Doelengracht blijven staan en de universiteit een kleiner bouwprogramma realiseert. De essentie is dat het huidige Reuvensgebouw een groter onderwijsgebouw wordt. Het huidige Lipsiusgebouw wordt gesloopt, er komt een kleiner gebouw met voorzieningen voor studenten voor terug. Een centraal groen stadsplein, grenzend aan het Reuvens en het nieuwe Lipsius-Zuid, wordt onderdeel van de Singelparkroute. Bezoekers, medewerkers en studenten van de universiteit, Singelpark-wandelaars en inwoners van Leiden kunnen hier verblijven en elkaar ontmoeten. 

Start participatie

In participatiebijeenkomsten is aan omwonenden, ondernemers, studenten en andere betrokkenen gevraagd om mee te denken en is feedback opgehaald. De universiteit en de gemeente nemen deze feedback mee bij het verder uitwerken van het Stedenbouwkundig Plan. Na de zomer zal in een laatste bijeenkomst met alle geïnteresseerden worden verteld of en hoe de opgehaalde ideeën zijn verwerkt.

De eerste bijeenkomst met ruim 40 geïnteresseerden vond eind mei plaats. De aanwezigen kregen informatie over de wensen en planning met betrekking tot de gebiedsontwikkeling aan de Doelenzijde en over het participatieproces. Er werden zorgen gedeeld over bouwoverlast en over de toekomstige verkeersroutes in het gebied. Medewerkers van de universiteit, de gemeente en het stedenbouwkundig bureau KCAP waren aanwezig om vragen te beantwoorden.

Participatiebijeenkomst in het atrium van het gerenoveerde Arsenaal

Tweede participatiebijeenkomst en vervolg

Bij de tweede bijeenkomst op maandag 20 juni is aan de ruim 30 aanwezigen gevraagd mee te denken over drie onderwerpen:

  • De hoogtes van de nieuwe gebouwen,
  • de routes voor het (vracht)verkeer, en
  • de inrichting van het plein en de aansluiting op de Singelparkroute.

In groepen deelden de aanwezigen – omwonenden, ondernemers en studenten – hun ideeën en mogelijke oplossingen met elkaar. Bijvoorbeeld over de plek waar gebouwen hoger kunnen worden. Over de inrichting van het park met inheemse planten en bloemen, kleine ontmoetingsplekken en maatregelen tegen geluidsoverlast. Daarnaast werd gevraagd om rekening te houden met inkijk en het effect van zonlicht op de omliggende gebouwen. Verder dachten aanwezigen mee over logistieke routes voor leveranciers en afvalverwerkers.  

De aanwezigen stelden het op prijs dat zij mee konden denken. Het bracht ook inzicht in de complexiteit van de plannen en de soms tegengestelde belangen van omwonenden, ondernemers en studenten. Vooral een optimale verkeersroute bleek lastig te bedenken.

Er zijn veel belangrijke opmerkingen en goede ideeën opgehaald. De universiteit en de gemeente nemen deze feedback mee bij het verder uitwerken van het Stedenbouwkundig Plan. Na de zomer zal in een derde bijeenkomst worden verteld of en hoe de opgehaalde ideeën zijn verwerkt.

Communicatie bij lopende renovatieprojecten

De gebouwen van de Humanities Campus worden een voor een aangepakt. Bij ieder bouwproject - zoals nu de renovatie van Cluster Zuid - informeert en betrekt de universiteit alle betrokkenen zo goed mogelijk. Informatiemomenten vinden plaats tijdens de ontwerpfase en voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft ook de aannemer een belangrijke rol in de communicatie. Bij te verwachten hinder worden bijvoorbeeld informatiebrieven in de bussen van omwonenden gedaan. Ook zijn er informatiemiddagen en rondleidingen op de bouwplaats.  

Als u vragen heeft over de communicatie en/of participatie, stuurt u dan een e-mail naar info@humanitiescampus.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.