Logo Universiteit Leiden.

nl en

Communicatie en participatie

Universiteit Leiden werkt aan de vernieuwing van de Humanities Campus. De onderwijsgebouwen worden één voor één aangepakt. Studenten, medewerkers, bezoekers en inwoners van Leiden kunnen dan op een prettige plek studeren, werken en verblijven. De Humanities Campus staat in open verbinding met de stad Leiden en wordt een groen en duurzaam gebied voor iedereen.

Nieuwe fase

De Universiteit Leiden organiseerde eind 2023 een informatiemarkt voor buurtbewoners, studenten, medewerkers en andere belangstellenden rondom de Humanities Campus. Zij konden zich  laten informeren over het (ontwerp)bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan. Inmiddels zijn deze plannen door het college van burgemeester en wethouders goedgekeurd en zijn de inspraakreacties en zienswijzen ontvangen. Hierop wordt door de gemeente gereageerd. 

Daarnaast sluiten de gemeente en de Universiteit Leiden een Anterieure Overeenkomst (AOK) waarin afspraken staan over de ontwikkeling en realisatie van de Humanities Campus.  

KCAP
Bekijk het Stedenbouwkundig Plan

Communicatie bij renovatieprojecten

De gebouwen van de Humanities Campus worden een voor een aangepakt. Bij ieder bouwproject - zoals nu de renovatie van Cluster Zuid - informeert en betrekt de universiteit alle betrokkenen zo goed mogelijk. Informatiemomenten vinden plaats tijdens de ontwerpfase en voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden heeft de aannemer een belangrijke rol in de communicatie. Bij te verwachten hinder worden bijvoorbeeld informatiebrieven in de bussen van omwonenden gedaan. Ook is er een spreekuur en zijn er informatiemiddagen en rondleidingen op de bouwplaats.  

Als u vragen heeft over de communicatie en/of participatie, stuurt u dan een e-mail naar info@humanitiescampus.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.