Logo Universiteit Leiden.

nl en

Communicatie en participatie

Bij de deelprojecten, de verbouwingen en renovaties is de universiteit verantwoordelijk voor een goede informatievoorziening naar studenten en medewerkers van de faculteit en naar de omwonenden.

Communicatie over de verbouwingen

De universiteit wil haar medewerkers en studenten, alsmede de direct omwonenden van de gebouwen zo goed mogelijk informeren over wat er staat te gebeuren. De mate waarin dit gebeurt en de wijze waarop, hangt af van de omvang van het project en de impact ervan op de omgeving. Informatiemomenten worden georganiseerd tijdens de ontwerpfase en voorafgaand aan de start van de werkzaamheden. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal ook door de aannemer via informatiebrieven en andere middelen met betrokkenen/omwonenden worden gecommuniceerd. Dit gebeurt in afstemming met de universiteit, en per deelproject worden afspraken gemaakt over het beperken van de overlast. 

Als u vragen heeft over de communicatie rond de deelprojecten van Humanities Campus, stuurt u dan een e-mail naar info@humanitiescampus.nl

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.