Logo Universiteit Leiden.

nl en

Projectplanning

Voor het project Humanities Campus is ongeveer tien jaar uitgetrokken. De werkzaamheden, zoals de verbouwing van gebouwen, worden in verschillende fases uitgevoerd. Het onderwijs gaat tijdens het project gewoon door. Naar verwachting wordt het project medio 2029 afgerond.

Huidige werkzaamheden

2019 - 2020: Arsenaal (Arsenaalstraat): de binnenkant van het Arsenaal wordt volledig vernieuwd. De werkkamers krijgen een nieuwe indeling en een eigentijds uiterlijk. Er komen meerdere onderwijszalen, een binnentuin, een zolder met werkplekken en een zelfstudieruimte in de patio. Naar verwachting is de verbouwing in het voorjaar van  2020 klaar.

Afgeronde werkzaamheden

2016 - 2017: P.J. Veth (Nonnensteeg): in 2016 begon de verbouwing van het P.J. Vethgebouw. De faculteit nam dit vernieuwde gebouw in augustus 2017 in gebruik.

Algemene projectvoortgang

De Leidse gemeenteraad heeft op 17 oktober 2019 ingestemd met het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de Humanities Campus. Nu volgt de vertaling naar een ontwerpbestemmingsplan dat de ontwikkeling van de Humanities Campus juridisch-planologisch mogelijk maakt. De universiteit zal zich inspannen zoveel mogelijk duurzaam te bouwen, mede op verzoek van de gemeente.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.