Logo Universiteit Leiden.

nl en

Projectplanning

Het gebied ondergaat tot 2033 gefaseerd grote veranderingen, terwijl het onderwijs doorgaat. Bestaande onderwijsgebouwen worden één voor één aangepakt. Soms wordt een pand verbouwd, in andere gevallen gaat het om (casco)renovatie. Naar verwachting wordt de Humanities Campus medio 2033 afgerond.

Nieuw stedenbouwkundig plan

Nadat in 2021 bleek dat het oorspronkelijke plan voor de Doelenzijde (een vernieuwd Lipsius) geen doorgang kon vinden, is een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld. De participatie vanuit de directe omgeving (buren en omwonenden) en andere betrokkenen is hierin meegenomen. Het plan heeft zes weken lang ter inzage gelegen bij de gemeente Leiden. Naar aanleiding van inspraakreacties is het plan op enkele punten gewijzigd. Er is bijvoorbeeld een bezonningsonderzoek toegevoegd. Bekijk hier het stedenbouwkundig plan of lees meer in dit artikel. 

Vanaf eind 2023 volgt nog een procedure rond het aangepaste beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. 

Foto: Monique Shaw.

Afgeronde werkzaamheden

2019 - 2020: Arsenaal (Arsenaalstraat): de binnenkant van het Arsenaal is volledig vernieuwd. De werkkamers hebben een nieuwe indeling gekregen en een eigentijds uiterlijk. Er zijn meerdere onderwijszalen gekomen, een binnentuin, een zolder met werkplekken en een zelfstudieruimte in de patio. De verbouwing was in het voorjaar van 2020 klaar.

2016 - 2017: P.J. Veth (Nonnensteeg): in 2016 begon de verbouwing van het P.J. Vethgebouw. De faculteit nam dit vernieuwde gebouw in augustus 2017 in gebruik.

Werkzaamheden in voorbereiding

De renovatie van Cluster Zuid is in volle gang. Meer weten? Ga naar de deelprojectpagina Cluster Zuid

De gebouwen in de wijk Witte Singel-Doelen. Projectnaam van P.J. van Eyckhof-Van Wijkplaats is Cluster Zuid, van Matthias de Vrieshof is dat Cluster Noord.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.