Logo Universiteit Leiden.

nl en

Moderne Geschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika

Midden-Oosten en Noord-Afrika van 1800 tot het heden.

Het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn een bron van grote zorg. Oorlogen tussen landen, burgeroorlogen, religieus geweld, autoritaire regimes en spectaculaire rijkdom tegenover diep en wijdverspreide armoede zijn de meest opvallende kenmerken van de regio. Aangezien de problemen daar steeds meer invloed hebben op Europa is het belangrijk die te begrijpen. Deze cursus geeft inzicht in de moderne geschiedenis van de regio van Marokko tot de Golf door die op te hangen aan een zevental historische pogingen een sociaal contract (pact) tot stand te brengen. Te beginnen met het klassiek islamitische contract tussen moslims en God (Allah) en tussen moslims en niet-moslims en eindigend met de opstanden van de huidige burgerbewegingen en hun eisen van sociale en gender gelijkheid, recht van iedereen op arbeid en diensten van de staat in de vorm van veiligheid, rechtsbescherming, gezondheidszorg en onderwijs. De cursus zal duidelijk maken waarom de verschillende sociaal contracten werden aangevochten en vervangen en ze steeds minder in staat waren de accumulerende problemen in de regio op te lossen. Deze zeven fasen in de geschiedenis van de regio vormen tevens een manier om allerlei andere vragen aan de orde te stellen, zoals waarom er zowel monarchieën als republieken in de regio bestaan, waarom autoritaire regimes zo persistent zijn en waarom religie aan het begin van de eenentwintigste eeuw nog steeds zo’n belangrijke maatschappelijke en politieke rol speelt. De cursus laat ook zien dat er hoopvolle ontwikkelingen zijn die een nieuw inclusief sociaal contract voorstaan.

Nasser tijdens demonstratie op het Tahrir-plein
  1. Het klassiek islamitische en het Osmaanse sociaal contract (1839-1908)
  2. Het koloniale sociaal pact (1880-1950)
  3. Het democratische effendi (middenklasse) sociaal contract dat er nooit kwam (1930-1950)
  4. Opkomst en afbraak van de autoritaire Arabische socialistische welvaartsstaat (1960-2011)
  5. Het alternatieve sociaal contract van de moderne islamitische beweging
  6. Nieuwe burgerbewegingen van Marokko tot Iran en hun ideeën over een nieuw civiel sociaal contract

6 dinsdagen
februari: 28
maart: 
7 ,14 ,21 ,28
april: 4
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcollege met mogelijkheden tot vragen en discussies.
Thuis 2 tot 4 uur voorbereiding, vooral als er hoofdstukken van het boek op het programma staan.
Ongeveer de helft van de teksten zullen in het Nederlands zijn, de rest is in het Engels.

Studiemateriaal

Studiemateriaal bestaat uit voorlopige hoofdstukken uit het boek van de docent.
Powerpoints worden voor zover mogelijk vooraf aan het college beschikbaar gesteld.

 

Colleges en studiemateriaal € 235 (incl. koffie/thee)

Docent: Roel Meijer

Dr. Roel Meijer was Universitair Hoofddocent en heeft vijfentwintig jaar geschiedenis van het Midden-Oosten en Noord-Afrika en moderne islam gegeven aan de Radboud Universiteit. Hij is bezig een Nederlandstalige moderne geschiedenis van de regio te schrijven.

Pagina van Roel Meijer op de website van de Radboud Universiteit.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.