Logo Universiteit Leiden.

nl en

De Hittieten, Troje, Mycene en Homerus

Griekse geschiedenis van 1600 tot 700 v.C.

De laatste decennia is onze kennis over de oudste Griekse geschiedenis zeer toegenomen. Dat is te danken aan het in omvang groeiende archeologische materiaal en aan nieuwe vondsten van tabletten, of nieuwe interpretaties van eerder gevonden tabletten, met teksten in het Grieks, Hittitisch of Luwisch (een aan het Hittitisch verwante taal in Anatolië). In die teksten is er sprake van verschillende onderling verbonden of onderling oorlogvoerende machten, waaronder buiten het rijk van de Hittieten in het grootste deel van Anatolië met name de Grieken (Aḫẖiyawa , d.i. Achaeërs, geheten) en Troje (Wilusa, d.i. Ilios) in het oog vallen. Het is de tijd van de Myceense cultuur in Griekenland, zo genoemd naar de centrale koningsburcht van Mycene, en van de laatste fasen van Troje (Troje VI en VIIA) voordat die stad tegen 1200 v.C. ten onderging. Begrijpelijkerwijs dringt de vraag zich op of de Ilias van Homerus (genoemd naar Ilios of Troje) zoveel eeuwen later nog herinneringen bewaart aan een historische periode waarin Achaeërs onder leiding van de koning van Mycene (Agamemnon bij Homerus) de stad Troje na een moeizaam beleg innamen en verwoestten. Die vraag heeft verschillende facetten en kan daarmee als uitgangspunt dienen voor een beschouwing van de vroegste Griekse geschiedenis vanaf ongeveer 1600 tot ongeveer 700 v.C.

De Leeuwenpoort, Mycene 1240 v. C.

Onderwerpen per college

  1. A. de bronnen: archeologische gegevens; teksten op (meestal) kleitablettten, enkele Egyptische   teksten; latere sagen en overleveringen
    B. 
    het rijk van de Hitieten
  2. Wilusa (Troje) en de wijdere mediterrane wereld (Kreta, Cyprus, Ugarit, Arzawa)
  3. De Myceense wereld in Griekenland en op de Egeîsche eilanden
  4. Raids, rampen en migraties; de zogenaamde Zeevolken en het einde van de Late Bronstijd in het oostelijk Middellandse Zeegebied (13de, 12de eeuw v.C.)
  5. De Griekse wereld van ongeveer 1200/1100 tot ongeveer 700; het probleem van de Dark Age
  6. Homerus: het beeld van Grieken, Trojanen en de Trojaanse oorlog bij Homerus.

6 bijeenkomsten
mei: di. 2, do. 4 en vr. 5, 
         di. 9, do. 11 en vr. 12
11.15-13.00 uur
Leiden

Hoorcolleges met de gelegenheid om vragen te stellen.
Er wordt geen gebruik gemaakt van powerpoint.

Studiemateriaal

Syllabus met enige teksten, illlustraties en kaarten en een bibliografie.
Thuis ca. 3 uur lezen om u ter voorbereiding van elke bijeenkomst.
Daarbij is kennis van het Engels absoluut vereist (kennis van Duits is altijd aanbevolen).

Colleges en studiemateriaal € 235 (incl. koffie/thee)

Docent

Dr Henk W. Singor, doceerde tot aan zijn pensionering vele jaren Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden; hij is in 1988 gepromoveerd op een onderwerp uit de vroegste Griekse geschiedenis en heeft sindsdien verscheidene wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke artikelen en boeken op zijn naam staan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.