Logo Universiteit Leiden.

nl en

Visie

Het stimuleringsgebied Global Transformations and Governance Challenges van de Universiteit Leiden heeft tot doel kennis en praktijk te bevorderen over hoe we grote veranderingen op wereldschaal vandaag de dag besturen - en kunnen besturen - in de samenleving. Deze globale transformaties omvatten hegemonische en andere geopolitieke verschuivingen, ecologische veranderingen, technologische innovaties, pandemie├źn, demografische trends, economische herstructurering, herconfigureerde identiteiten en veranderde vormen van geweld en vredesopbouw.

We onderzoeken verschillende bestuurlijke uitdagingen in het licht van deze transformaties, waaronder de huidige uitdagingen voor regionaal en mondiaal multilateralisme met de herleving van Realpolitik en populistische bewegingen. GTGC verkent ook nieuwe manieren van mondiaal bestuur, zoals samenwerkingsverbanden tussen steden en multistakeholder-arrangementen. We hebben er bijzonder belang bij om beleidslijnen en institutionele ontwerpen te identificeren die een grotere betrokkenheid van de burger bij de mondiale politiek kunnen aantrekken.

Theoretisch is GTGC eclectisch en tracht het in het bijzonder institutionele, juridische, normatieve, relationele en structurele opvattingen van bestuur te synthetiseren. Methodologisch gezien is GTGC transdisciplinair (met name een combinatie van geesteswetenschappen, rechten en sociale wetenschappen), transscalair (onderzoekt lokaal-nationaal-regionaal-mondiale interconnecties), transcultureel (vooropstellen van uitwisselingen tussen diverse levenswerelden) en vergelijkend (tussen geografische locaties, tussen probleemgebieden, en tussen sociale groepen). Praktisch gezien betrekt GTGC beleidskringen en het grote publiek bij haar werk met als doel de democratie, effectiviteit, eerlijkheid, vrede en duurzaamheid te verbeteren in de reacties van het bestuur op hedendaagse globale transformaties.

Stimuleringsprogramma's

GTGC is een van de negen interdisciplinaire programmas ('stimuleringsgebieden') die de Universiteit Leiden in 2020 lanceerde. De faculteiten Geesteswetenschappen, Governance and Global Affairs, Rechtsgeleerdheid, en Sociale Wetenschappen zijn in het bijzonder betrokken bij de pijler Global Transformations and Governance Challenges. U kunt hier meer lezen over de stimuleringsprogramma's.

Deze website maakt gebruik van cookies.