Logo Universiteit Leiden.

nl en

Perspectiefgericht onderwijs

Perspectieven openen een wereld voor de leerling en de leerling voor de wereld.

Wil je dat leerlingen 

  • zich verwonderen;
  • vragen leren stellen en creatief en kritisch antwoorden hierop zoeken;
  • verbanden leren zien;
  • verdiepen en verbreden (in de leerstof);
  • verbinden door zich te verplaatsen in anderen;
  • voortbouwen op eigen interesses en talenten;
  • verantwoordelijke keuzes leren maken?

Dan is perspectiefgericht onderwijs iets voor jou.

Wij hebben het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs uitgewerkt in twintig manieren van kijken, denken en werken die we perspectieven of brillen noemen. Met deze perspectieven kan elk onderwerp of thema vanuit verschillende kanten worden bevraagd en gaan leerlingen op zoek naar antwoorden. Bovendien ontdekken leerlingen in dit proces wat zij zelf en anderen belangrijk vinden. Perspectieven openen dus een wereld voor de leerling en de leerling voor de wereld.  

Perspectiefgericht onderwijs kan op verschillende manieren worden vormgegeven: van docentgestuurd tot leerlinggestuurd en van vakgebonden tot vakoverstijgend. Er is altijd wel een variant die aansluit en voortbouwt op hoe je nu onderwijs geeft of wil gaan geven in de toekomst.

Bekijk het webinar, het professionaliseringsaanbod en het lesmateriaal.

ONZ Collegetour

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.
Deze website maakt gebruik van cookies.