Logo Universiteit Leiden.

nl en

Lespakketten

In de lespakketten van het Wetenschapsknooppunt Leiden leren de kinderen in 6 lessen over een bepaald onderwerp én leren zij zelf onderzoek doen aan de hand van de onderzoekscyclus.

Opzet

Elke les gaan de leerlingen een stap verder in de onderzoekscyclus. Deze opzet biedt de leerlingen een duidelijke structuur en tevens voldoende ruimte voor eigen inbreng.

Tijd

De lessen duren een uur en daar komt in veel gevallen ook tijd bij voor huiswerk (maximaal een half uur). Daarnaast werken de leerlingen doorgaans buiten de les om (op school of thuis) aan hun eigen onderzoek.

Differentiatie

De lespakketten bieden de mogelijkheid tot differentiatie. Met behulp van enkele verdiepingsopdrachten kunnen de (plus)leerlingen dieper op de stof ingaan. Voor het eigen onderzoek kan doorgaans gekozen worden uit een aantal, in moeilijkheidsgraad verschillende, uitgewerkte onderzoeken of een eigen onderzoeksvraag.

Lespakketten per groep

De volgende lespakketten zijn beschikbaar:

Onderzoekswerkboeken

Er zijn ook werkboeken voor leerlingen beschikbaar op basis waarvan scholen zelf een lessenserie van 6 lessen kunnen maken of de kinderen helemaal vrij kunnen laten in de keuze van het onderwerp. In dit werkboek worden de 6 stappen van de onderzoekscyclus doorlopen met praktische tips voor de leerling. 

Aanvragen

De lespakketten en de werkboeken kunnen aangevraagd worden via het online formulier dat vermeld staat bij het desbetreffende lespakket. Aan de lespakketten zijn geen kosten verbonden. NB: om de lespakketten te kunnen aanvragen, is een BRIN-nummer nodig. Onderwijsaanbieders zonder BRIN-nummer kunnen geen aanvraag dienen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie