Logo Universiteit Leiden.

nl en

Lesmateriaal

Aan de hand van het lesmateriaal van het Wetenschapsknooppunt Leiden leren de kinderen over wetenschap en onderzoek doen.

Onderwijsmateriaal

Het lesmateriaal kan kostenloos aangevraagd worden via het online formulier dat vermeld staat bij het desbetreffende materiaal. NB: in de meeste gevallen, is een BRIN-nummer nodig om het materiaal aan te kunnen vragen. Onderwijsaanbieders zonder BRIN-nummer kunnen geen aanvraag dienen.

Lespakketten

In 6 lessen leren de kinderen over een bepaald onderwerp én leren zij zelf onderzoek doen aan de hand van de onderzoekscyclus. Elke les gaan de leerlingen een stap verder in de onderzoekscyclus. Deze opzet biedt de leerlingen een duidelijke structuur en tevens voldoende ruimte voor eigen inbreng.

De lessen duren een uur en daar komt in veel gevallen ook tijd bij voor huiswerk (maximaal een half uur). Daarnaast werken de leerlingen doorgaans buiten de les om (op school of thuis) aan hun eigen onderzoek.

De lespakketten bieden de mogelijkheid tot differentiatie. Met behulp van enkele verdiepingsopdrachten kunnen de (plus)leerlingen dieper op de stof ingaan. Voor het eigen onderzoek kan doorgaans gekozen worden uit een aantal, in moeilijkheidsgraad verschillende, uitgewerkte onderzoeken of een eigen onderzoeksvraag.

De lespakketten kunnen aangevraagd worden via het online formulier dat vermeld staat bij het desbetreffende lespakket. Aan de lespakketten zijn geen kosten verbonden. NB: om de lespakketten te kunnen aanvragen, is een BRIN-nummer nodig. Onderwijsaanbieders zonder BRIN-nummer kunnen geen aanvraag dienen.

Lespakketten per groep

De volgende lespakketten zijn beschikbaar:

Onderzoekswerkboeken

Er zijn ook werkboeken voor leerlingen beschikbaar op basis waarvan scholen zelf een lessenserie van 6 lessen kunnen maken of de kinderen helemaal vrij kunnen laten in de keuze van het onderwerp. In dit werkboek worden de 6 stappen van de onderzoekscyclus doorlopen met praktische tips voor de leerling. 

De werkboeken kunnen aangevraagd worden via het online formulier dat vermeld staat bij de onderzoekswerkboeken. Aan de werkboeken zijn geen kosten verbonden. NB: om de lespakketten te kunnen aanvragen, is een BRIN-nummer nodig. Onderwijsaanbieders zonder BRIN-nummer kunnen geen aanvraag dienen.

Digitale gastles

Digitale gastlessen laten leerlingen kennismaken met wetenschap aan de hand van een video van 10 minuten aangevuld met activerende (groeps)opdrachten. 

Perspectieven

Voor perspectiefgericht onderwijs heeft het ICLON het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs uitgewerkt in twintig manieren van kijken, denken en werken die perspectieven of brillen genoemd worden. Met deze perspectieven kan elk onderwerp of thema vanuit verschillende kanten worden bevraagd en gaan leerlingen op zoek naar antwoorden. Bovendien ontdekken leerlingen in dit proces wat zij zelf en anderen belangrijk vinden. Perspectieven openen een wereld voor de leerling en de leerling voor de wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies.